Намиране

Деница Любенова, Христо Христев, Христо Копаранов и Адела Качаунова
Николай Атанасов
Геро Винкелман
Джок Полфрийман на протест срещу насилието над жени
Реформаторска църква в Швейцария