Джендър идентичност

Джендър идентичността се отнася до това – с какъв пол (в смисъла на джендър) се идентифицира човек. Повечето хора се идентифицират с пола, с който са родени, но има и такива, които имат устойчивата нагласа, че истинският им пол не съвпада с биологичния.

В българския език за обозначаването на джендър идентичност е разпространен изразът полова идентичност. В случая обаче става дума за идентичност, не за биологичен пол, поради което Genderland препоръчва джендър идентичност. Но и другото не е грешно, понеже вече е придобило гражданственост.

За основните видове джендър идентичност Genderland ще предложи отделни статии, но засега нека споменем неизчерпателно:

Трансджендър са хората, при които биологичният пол и идентификацията не съвпадат.

Цисджендър (cisgender) са онези, при които биологичния пол и джендър идентификацията съвпадат. Жените, които се чувстват жени и мъжете, които се чувстват мъже, са цисджендър. Понятието „цисджендър“ е противоположно на понятието „трансджендър“.

Транс мъж е човек с идентичност на мъж, роден в тяло на жена.

Транс жена е човек с идентичност на жена, родена в тялото на мъж.

Много трансджендър хора споделят, че са се чувствали „в грешното тяло“ от ранна детска възраст.

Транссексуален е човек, на когото не само идентичността на съвпада с биологичния пол, ами който физически променя пола си – с хормони, оперативно или и двете. Тук „-сексуален“ не идва от сексуалност, а от sex в смисъла на биологичен пол. В „идеалния случай“ се започва с хормонална терапия и следват поредица от операции, докато човек придобие външно характеристиките на желания пол. Немалко от хората, които са сменили пола си, не желаят да се идентифицират повече като транс, а просто като жени или мъже.

Не всички трансджендър хора променят пола си оперативно или пият хормони. Понякога има пречки от различно естество – здравословни, финансови и др. Има и такива, които желаят да създадат деца и затова запазват репродуктивните си органи. Те могат да пият хормони, но не се оперират.

Транс е по-широко определение, в което влизат и трансджендър хората, и транссексуалните. Ако се притеснявате да не сбъркате кой какъв е, можете да казвате просто „транс“. Понякога като „транс“ се идентифицират и онези, които не се определят изцяло нито като мъже, нито като жени.

Джендъркуиър е човек, чието самоусещане не се побира в рамките на биологичния му пол, но и който не се идентифицира изцяло с друг пол. С други думи, човек, за когото границите на пола са тесни.

Джендър флуиден е нещо подобно на джендъркуиър, но с акцент върху „флуидността“, тоест променливостта. Понякога човекът с флуиден джендър може да се чувства повече мъж, понякога – повече жена.

Има и други названия за хората, които са в спектъра между мъжкото и женското, без да се идентифицират изцяло с едното или другото – напр. андрогинни или небинарен пол. Те обаче могат да се използват не само по отношение на идентичността, а и във връзка с биологическите характеристики на даден човек. Могат да се отнесат и към интерсекс хората, при които не става въпрос за идентичност, а самият и биологичен пол не може да бъде еднозначно определен.

Андрогинен можем да наречем и човек, който се „заиграва“ с границите между половете в рамките на артистичните си изяви, а в частния си живот е цисджендър. Например Дейвид Боуи, Тилда Суинтън или Кончита Вурст.

Кросдресинг е, когато мъже се обличат като жени и обратното. Това не е непременно свързано с джендър идентичността, нито със сексуалната ориентация (макар да не е рядкост такива хора да не са хетеросексуални). Има хора, които го правят само на определени места и/или по определени поводи – например в клубове, като част от артистична проява или на прайд.

Друга дума за кросдресинг е трансвестизъм.

Драг куийн (drag queen) е мъж, който се облича като жена в определени ситуации.

Драг кинг (drag king) е жена, която се облича като мъж в определени ситуации.

Днес драг куинс се срещат повече от драг кингс. След като жените вече имат право да носят панталон, преобличането като мъж губи „ореола“, който е имало преди. А за мъжете да се обличат като жени във всекидневния живот още е табу.

Внимание!

Джендър идентичността на един човек няма връзка със сексуалната му ориентация. Много от транс жените харесват мъже (тоест са хетеросексуални транс жени) и много от транс мъжете харесват жени (тоест са хетеросексуални транс мъже), но съвсем не всички. Ако една транс жена харесва жени, тя е хомосексуална транс жена. Ако транс мъж харесва мъже, той е хомосексуален транс мъж. Има и бисексуални, и пансексуални транс хора. Също и асексуални.

Транссексуален и трансджендър често се използват като синоними, но в строгия смисъл на думата не са.

Не използвайте думата „травестит“! Тя се възприема като обидна.