Скъпи приятели на Джендърландия,

Знаете, че речникът на Джендърландия предлага дефиниции на съществуващи понятия. Сега обаче ви предлагаме да създадете не дефиниция, а самото понятие.

Както вероятно вече сте научили, при гласуването на промените в Закона за защита от домашното насилие на 7 август 2023 г. парламентът прие следната дефиниция за интимна връзка:

„съвкупност от доброволни, трайни, лични, интимни, сексуални отношения между две физически лица, от мъжки и женски пол, независимо дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла от предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.“

Според тази дефиниция интимните връзки могат да са само между хора от различен пол.

Освен това излиза, че за по-кратко време една интимна връзка може да се превърне в граждански брак, отколкото да бъде призната за интимна връзка.

Така българската държава отказа правото на хората, които не са в хетеросексуални връзки, не само да сключват брак, а и изобщо – да бъдат в интимна връзка.

С това обаче връзките между ЛГБТИ+ хора не престават да съществуват.

Затова Джендърландия обявява конкурс за понятие:

Как се нарича интимната връзка между лица от един и същи пол или между лица, поне едното от които е с небинарен пол?

Отговорите си можете да изпращате на имейл адрес your [at] gender.land, в съобщения до страницата на Genderland във Facebook, както и в коментар под поста с тази статия на Facebook страницата.

Най-добрите понятия ще бъдат публикувани в Джендърландия. Знаете, че не разчитаме на финансиране, затова не можем да предложим парични или предметни награди.

Срок на конкурса: до 6.9.2023 г. включително.

Датата е символична, защото на този ден се празнува Съединението. А на ЛГБТИ+ хората се отказва правото дори да бъдат съединени в интимни връзки. Макар да работят и да плащат данъци като всички останали, ЛГБТИ+ хората са третирани като по-низша категория хора.

Ако виждате и друга символика в датата 6.9., това е ваше право.

И така – конкурсът е отворен. Очакваме дефинициите ви!