флуидност

Флуидност означава течливост. Когато се отнася към джендър идентичността, сексуалната ориентация и сексуалността като цяло, флуидността означава, че те невинаги са нещо твърдо. Напротив, в някои случаи те имат способността да се променят. Понякога промяната може да се случи веднъж в живота на даден човек, за други хора тя е всекидневие.

Джендърфлуиден е термин, свързан с джендър идентичността и конкретно – с небинарността на пола. Това е частичен случай на транс идентичност. Джендърфлуидните хора един път се чувстват повече мъже, друг път – повече жени. Затова те предпочитат да не са длъжни непременно да се идентифицират с единия и другия пол.

Хората с флуидна сексуална ориентация минават през различни периоди. Един хетеросексуален човек на някакъв етап от живота си може да започне да изпитва влечение към хора от своя пол, надхвърляща любопитството. Както и обратното – някой, който е имал само хомосексуален опит, да бъде привлечен към човек от друг пол. Понякога промяната на ориентацията се случва еднократно, но има и хора, които я преживяват по няколко пъти през живота си. Не всички хора с флуидна сексуалност се идентифицират като бисексуални.

Отвъд сексуалната ориентация, флуидната сексуалност има множество измерения. Някои хора могат да минават през асексуални периоди или да променят сексуалните си предпочитания по различни. Например преди да не са харесвали БДСМ, после да се увлекат по такива „игрички“, после пак да не харесват.

Накратко – ЛГБТИ не само е цял спектър, а и този спектър е подвижен, течлив и цветовете му се преливат един в друг.

Логично възниква въпросът: щом сексуалната ориентация и джендър идентичността са нещо флуидно, могат ли да се променят по желание? И не са ли прави онези родители, които казват на децата си, че тяхната ориентация или идентичност са само период?

Не е толкова просто.

Да, при някои хора тези неща наистина се оказват период. Но ако нещо се променя, това не означава, че то се променя умишлено и че може да се контролира със съзнателни усилия. Освен това някои са с твърда сексуална ориентация и джендър идентичност, други – не. Ако едни са флуидни, това не означава, че всички са. Ако бяха, това щеше да важи и родителите, неприемащи децата си, нали?

Възниква и друг въпрос – дали транссексуалните, които си сменят пола, един ден ще съжаляват, но ще бъде късно?

Към смяна на пола се пристъпва след сериозни консултации със специалисти не на последно място за да се установи доколко стабилна е джендър идентичността на съответния човек. Не е абсолютно невъзможно някога през живота си транс лицето да съжали за промяната. Случаите на депресии и опити за самоубийство на транс хора, на които не се разрешава да си сменят пола обаче, са многократно повече.

Когато човек има свободата да бъде себе си и среща подкрепа от най-близките си, промяната на ориентацията или джендър идентичността не е нещо страшно. И все пак, особено в случаите, когато флуидността не е всекидневие за даден човек, а се случва малко пъти през живота му, не е изключено тя да доведе до биографични кризи. На първо място – раздяла с партньори, връзката с които се оказва в противоречие с новите предпочитания. Ала повечето връзки се разпадат така или иначе. И в огромната част от случаите не флуидността е причина за раздялата.

Джендърландия не се ангажира да даде отговор за причините за флуидността. Възможно е тя да е комбинация между биологична предразположеност и биографични фактори. Но и друг път сме казвали, че ако нещо не е вродено, това не го прави автоматично въпрос на избор.