Речник на новите думи в българския език

Повече от две години Genderland се опитва да дава смислена и (само)критична информация по въпросите, свързани с джендър проблематиката, сексуалността и джендър идентичността. Това беше и основната идея на речника, който се обособи към сайта. Една от целите му е да отграничи това, което е коректно да се каже от онова, което е нелепо да се каже. За тази цел речникът се съобразява както с експертните употреби на понятията, така и с общностните им употреби – например в случаите, в които определени понятия служат за назоваване на част от спектъра на ЛГБТИ+ хората.

Джендърландия обаче е форма на напълно неформална активност, макар и просветителска. Тя няма претенции да „законодателства“, а по-скоро да предлага отворени обяснения. Официалният законодател в областта на българския език е Институтът за български език (ИБЕ) към БАН.

И ето, през тази година ИБЕ най-сетне обяснява думата джендър и всевъзможните ѝ производни. Това е направено в „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)“ (издателство „Наука и изкуство“, 2021 г.). Той е дело на екип на ИБЕ. Авторките му са Диана Благоева, Сия Колковска, Ванина Сумрова, Атанаска Атанасова, Цветелина Георгиева, Надежда Костова и Светломира Манова. Първите две от тях (Благоева и Колковска) са и редакторки на речника. Авторка на статиите за думите, започващи с „д“, е гл. ас. д-р Ванина Сумрова.

Речникът ще бъде полезен за всички, които се нуждаят от информация за значението и употребата на най-актуалната лексика, отразяваща новите обекти и явления в живота на българското общество“, пише на сайта на ИБЕ.

В новия речник на ИБЕ на думата джендър и производните ѝ са посветени почти две страници (стр. 97 и 98). Думата джендър е указана със звездичка (*), с каквато се обозначават „думи, известни от миналото, но с нови значения“ (стр. 9). Словосъчетанията пък са онагледени с триъгълниче.

И така, в речника има следните думи и словосъчетания, свързани с джендър: джендър, джендър идеология, джендърен, джендърна идеология (като подтема – джендърна лингвистика), джендъризация, джендъризирам (като под-понятие – джендъризиране), джендъризъм, джендърка, джендърно, джендърски, джендърска идеология, джендърство, джендърче.

И това не е всичко, както се казва в рекламите. Думи, съдържащи в себе си „джендър“, се срещат в речника общо 108 пъти. Това не значи 108 статии по темата, а 108 споменавания.

Единствените препратки в статията за идеологията (която при това е без звездичка) са на тема джендър, от което човек може да остане с впечатление, че няма друга идеология на света освен „джендър идеологията“. Също и в статията за лингвистиката, но там поне има още и „екологическа“ и „зелена“ лингвистика. На стр. 237 виждаме постджендър (интересно, „протоджендър“ няма). На стр. 289-290 се разглеждат понятията трансджендър, трансджендърен, трансджендъризъм, трансджендърност.

И така, какво е джендър според ИБЕ към БАН?

Думата е дадена с две значения. Първото е „Според някои схващания – пол, който е извън биологично установените мъжки и женски пол и е свързан е различна, нетрадиционна сексуална ориентация и различна социална идентичност.“ Не се обяснява какво значи джендър според други схващания, но се дават примери:

 • Трябва да сте забелязали, че днес в модерния свят на „неприкосновените евроатлантически ценности“ не може да бъде подписан нито един документ, в който има и най-малък намек за „некоректно“ отношение към персоните с някой от допълнителните джендъри.
 • Има държави, в които са приели, че джендърът не зависи от генетиката, може да е различен от биологичния пол, и че има десетки видове джендъри според личния избор.

Второто значение е обозначено като разговорно и иронично – „Човек, който се причислява към такъв пол.“ Отново е дадено примерче: „След като 8 март е международният ден на жената, кога е денят на джендъра?

Джендърна идеология (още – джендър, джендърна, както и обобщено джендъризъм и джендърство) пък е „Идеология, пропагандираща свободата на избор на пол и сексуална ориентация, различни от биологичните женски и мъжки пол, и насочена към разрушаване на традиционните сексуални стереотипи, брака, семейството, ролята на бащата и майката, възпитанието и др.“ Примери:

 • Обществото ни да получи гаранция, че веднъж завинаги е приключил опитът, под предлог че се борим с насилието над жени, да се прокара вредната джендър идеология, противоестествените гей бракове и покваряването на душите на децата ни.
 • Джендърната идеология се оказва противник на здравия смисъл, тъй като отрича биологическите, психологическите и социалните различия между мъжа и жената; семейството, тъй като идеологически, социално и физически разрушава основите на неговото съществуване.

Насред статията ни в клин, ни в ръкав се появява читаво определение за джендърната лингвистика, но така, че да става ясно, че тя е част от джендър идеологията.

Ето още цитати, приложени като примери в речниковите статии, свързани с темата за джендъра. Те са образец не само за хомофобия и трансфобия, а и за ксенофобия, религиозен екстремизъм и прочее форми на език на омразата плюс конспиративни теории:

 • Когато утре джендърната стратегия се намърда в учебните програми; когато на тригодишни деца започнат да втълпяват, че те не са момиченца и момченца. а нещо друго: когато започнат да ги насърчават да си изберат своя пол, за да са различни, интересни, тогава – о, тогава! Да опазим децата! Това е нашата мисия.
 • Предлагат бюрократизация, джендъризация, бежанци, унищожаване на идентичността ни, американизация.
 • Тя [Истанбулската конвенция] е част от глобална атака в света за джендъризиране на обществата. В ЕС се задава опит да бъдат задължени страните членки да узаконят еднополовите бракове и да ги приравнят към нормалното семейство.
 • Съчетанието на безбожие, джендъризъм, пансексуализъм, от една страна, и от друга – генно инженерство, клониране, изкуствен интелект и прочее, ще изкуши човеците да станат още по-„свободни“.
 • В един джендърречник половете са къмто 200. Затова пиши, че си пол № 215! Съвършено нов, неоткрит, неидентифициран пол! Всички ще се влюбят в твоята сложна пансексуална същност, ще бъдеш звезда, кумир и сексидол на всички джендъри и джендърки.
 • Все повече европейци искат нормалност – да живеят според традиционните християнски ценности, а не в джендърско общество.
 • Неолибералната демагогия в редица европейски страни вече е разобличена. Остава да се надяваме, че и българските политици и държавници ще спрат да слушат подлата и омерзителна песен на тръбачите на джендърската идеология.
 • Държат техните деца да си бъдат момиченца и момченца, а не джендърчета.

На този фон има две позитивни изненади. Наречието джендърно и съществителното джендърство са онагледени с адекватни примери:

 • Има едно друго, всекидневно пространство, в което мъжете и жените се срещат и в което е важен начинът, по който те живеят заедно и могат да правят общество. Бихме могли да го мислим като джендърно неутрално, макар и не докрай.
 • Какво предизвика тази „морална паника“ в обществото, която изобрети вербалните етикети джендър, джендъризация и джендърство? Краткият отговор е политическото говорене но темата.

„Границите на моя език означават границите на моя свят“, казва австрийският философ Лудвиг Витгенщайн. Светът, който представят от ИБЕ, е чудовищен. Екипът зад речника може би смята, че с него просто се описва текущото състояние на българския език. Но подобно описание, извършено от държавен научен институт и в речник, има статута на официално кодифициране. И съответно – на легитимиране.

Това не е фалшивият клонинг на БАН, подвизаващ се под името БАНИ, това си е истинската БАН. Но нивото е същото, за съжаление.

Ала щом ИБЕ си харесва този подход, Джендърландия има някои предложения, които да бъдат включени в новото издание на Речника на новите думи в българския език (а може и в Тълковния речник):

 • Домашно насилие. Проблем, измислен от джендър идеолозите. Няма дим без огън. Бие, значи обича.
 • Неправителствена организация. Взема пари от Сорос, за да разпространява чужди ценности и да продаде българските деца в Норвегия.
 • Осиновяване. Схема за крадене на български деца от гей двойки.
 • Земя. Планета, която според някои схващания е плоска.
 • Холокост. Според някои схващания не се е случвал.
 • 5G. Електромагнитни вълни, които се разпространяват из въздуха, за да вредят на хората. С тях се разпространява Ковид-19. Подобни са на кемтрейлс.
 • Ковид-19. Глобална лъжа. Обикновено грипче. Не се умира от него, а с него.
 • Чипиране. Ваксиниране, чрез което в организма на хората се имплантират чипове, за да бъдат следени.
 • Медицински фашизъм. Прилагане на мерки за ограничаване на пандемия от инфекциозно заболяване.
 • Ваксиниране, ваксинация. Принуда върху свободния индивид, чипиране.
 • Статистика. Измислени данни, за които няма доказателства. Статистиката често не се подкрепя от личния опит на индивида.
 • Научен институт. Място, където плащат на учени, за да манипулират хората и да унищожат човечеството. Няма нужда от научни институти, всеки сам си преценя.
 • Учен. Човек, на когото се плаща, за да манипулира хората и да унищожи човечеството. Народен съд за такива.
 • БАН. След влизането на България в ЕС БАН вече е ЕБАН – Европейска българска академия на науките.

(Заглавно изображение: Корицата и страници от „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)“. Колаж: Светла Енчева.)