Интерсекционалност

Интерсекционалността (наричана на български и „пресечност“) е концепция за личността, според която в нея се събират множество идентичности. Всяка от тези идентичности може да е признак на дискриминация. Или напротив – да носи привилегии. Понятието се използва в съвременния феминизъм.

Идеята на интерсекционалността е, че ние никога не се свеждаме само до едно наше измерение. Наслагването на различните ни измерения, които са известни на другите, има значение за тяхното отношение към нас.

Да си представим една жена и един мъж. Ако не знаем нищо друго за тях, освен пола им, можем да предположим, че мъжът има по-добри биографични шансове от жената. Ако научим обаче, че жената е хетеросексуална, а мъжът е гей, той започва да изглежда в по-неизгодна позиция. Но ако хетеросексуалната жена е бездомна, а хомосексуалният мъж е изпълнителният директор на Apple Тим Кук, нещата вече изглеждат по съвсем различен начин.

Признаците, които се наслагват един върху друг, за да създадат общата представа за нас, са много и не могат да бъдат изброени изчерпателно. Сред тях са етносът, цветът на кожата, националността, езикът, образованието, полът, джендър идентичността, сексуалната ориентация, религиозната принадлежност или липсата ѝ, произходът, семейното положение, имущественото състояние, здравето, уврежданията, външният вид…

Освен да се наслагват един върху друг, тези признаци често се и обуславят взаимно – един от тях влече други. Ако човек произхожда от бедно и необразовано семейство, има по-голяма вероятност да стане също необразован и беден в сравнение с човека от богато и образовано семейство. Ако някой принадлежи към ЛГБТИ+ хората и живее в среда, която е дискриминационно настроена към тях, може заради това да остане безработен, бездомен, да страда от депресия и пр.

Интерсекционалността е свързана със социалния контекст – с различните общества, общности или субкултури. Една жена в Малайзия или Индонезия по-лесно ще си намери прилична работа, ако е мюсюлманка и покрива главата си със забрадка. Във Франция момичетата със забрадки не могат да посещават училище.

Накратко – концепцията за интерсекционалността предлага една многоизмерна и контекстуална представа както за човека, така и за социалния свят.