Корнелка се нарича интимната връзка между лица от един и същи пол, както и между лица, поне едното от които е с небинарен пол.

Терминът корнелка е създаден от Даниел Димитров, победител в конкурса на Джендърландия. Ето още забавни предложения, които получихме.

Повод за конкурса станаха промените в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) на 7 август 2023 г., според които интимната връзка може да е само между мъж и жена.

Така българската държава отказа правото на хората, които не са в хетеросексуални връзки, не само да сключват брак, а и изобщо – да бъдат в интимна връзка. Тъй като обаче това не може да спре съществуването на такива връзки, зададохме въпрос как да се наричат те занапред.

Понятието корнелка е вдъхновено от председателката на БСП  Корнелия Нинова, в резултат основно на чиито усилия беше приет текстът в ЗЗДН, че интимните връзка са между лица от мъжки и женски пол.

Корнелка напомня и на „корделка“. Корделката е панделка, а панделката е вид връзка.

Пример за употреба на понятието:

„На основание на събраните доказателства съдът реши: отхвърля искането на жалбоподателката за защита по силата на ЗЗДН на основание, че същата и обвиняемата са от един и същи пол и следователно отношенията им не могат да се характеризират като интимна връзка, а единствено като корнелка.“

Внимание!

Джендърландия не се препоръчва за хора без чувство на хумор и самоирония.