МСМ (Мъже, които правят секс с мъже)

Мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) не са непременно хомосексуални или бисексуални. Те могат да бъдат и хетеросексуални. Това е така, защото сексуалната ориентация и сексуалното поведение са различни неща. А човек може да прави секс с представители на пол, който типично не го привлича, по много причини. Любопитството е само една от тях.

Естествено, нехетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже, спадат към групата на МСМ. Ала много МСМ са убедени в своята хетеросексуалност. Защо тогава правят секс с други мъже?

Сексът между мъже не е рядкост на места, където има концентрация на мъже и липса на жени. Например интернати или манастири. Също и в институции като затвори или казарми, където има отношения на власт и подчинение.

Еднополовият секс като отношение на власт и подчинение заслужава специално внимание. За упражняващите власт не е рядкост да смятат, че чрез сексуалния акт се „доказват като мъже“, а онези, които подчиняват, стават „по-малко мъже“.

Това важи с особена сила за хомосексуалните изнасилвания. Изнасилвачите може да не се определят като хомосексуални, а целта им да е да демонстрират надмощие и да унижат изнасиления. Но ако някой е изнасилен, той не става автоматично хомосексуален поради това.

Хомосексуалното насилие е и една от формите на тормоз в училище. Случва се момчета упражнят сексуална принуда върху свой съученик, за да „докажат“ на себе си и останалите, че въпросният съученик е гей. Въпреки че сексуалната активност идва от тях, а не от него.

Също така, има проституиращи мъже с клиенти мъже, които извън професията имат връзки само с жени.

Разбира се, сексът между мъже, поне единият от които е хетеросексуален, съвсем не е въпрос само на господство и подчинение или на насилие. Той може и да е по взаимно съгласие. Като експеримент, като игра, защото на човек му се прави секс, а наоколо няма жени… И по множество други причини.

Дори да вземем проституцията – много сексуални работници са такива по собствена воля, а не по принуда.

Има ли ЖСЖ (жени, които правят секс с жени)?

Със сигурност много жени правят секс с други жени, без непременно да се идентифицират като лесбийки, хомосексуални, бисексуални и т.н. Тъй като сексът между жени не е толкова строго социално табу като този между мъже, за немалко момичета и млади жени той е част от процеса на съзряване. И дори – „подготовка“ за секса с мъже.

Термин „жени, които правят секс с жени“ обаче няма. Защо? Вероятно защото тези жени не са рискова група в смисъла, в който МСМ е. Когато се говори за МСМ, това често е в контекста на риска от заразяване от болести, предавани по полов път. Тези болести не зависят от сексуалната ориентация, а от особеностите на поведението.

В сексуалното поведение най-рисков по отношение на болестите, предавани по полов път, е аналният секс (който се извършва с пенис, а не примерно с дилдо). Не че няма рискове и при „класически“ хетеросексуален секс, както и при орален, но те са по-ниски. Аналният секс може да бъде и хетеросексуален, но по обясними причини е по-разпространен между мъже. От друга страна, не всеки секс между мъже е анален.

Транс мъжете, които правят секс с мъже, също попадат в групата на МСМ.