София прайд 2018

Трансполовостта вече няма да се смята за психично и поведенческо разстройство. Тя отпадна от класификацията с диагнозите на Световната здравна организация (СЗО), съобщи BBC. Одобрената наскоро версия на класификацията вече поставя въпросите, свързани с несъответствието между биологичен и психичен пол, в глава, посветена на сексуалното здраве.

В последния вариант на СЗО – МКБ-11 (Международна класификация на болестите) – несъответствието между биологичен и психичен пол (gender incongruence) се дефинира като „явно и постоянно несъответствие между преживявания от личността пол и приписания по рождение пол“ („a marked and persistent incongruence between a person’s experienced gender and assigned sex“). В предишната версия – МКБ 10 – определението беше „разстройство на половата идентичност“ и се намираше в глава, посветена на психическите и поведенческите разстройства.

„То беше извадено от разстройствата на психичното здраве, защото постигнахме по-добро разбиране, че това всъщност не е психично заболяване“,

каза доктор Лейл Сей, експертка по репродуктивно здраве в СЗО, и добави, че предишното определение е водело до стигма:

„Така че с цел да се редуцира стигмата, като в същото време осигури достъп до необходимите здравни интервенции, то беше поставено в друга глава.“

Д-р Лейл Сей от СЗО отговаря на въпроси по темата (на английски език)

В коментар към промените в МКБ Греъм Рийд, директор на група за ЛГБТ права в Human Rights Watch (ХРУ), заяви, че промяната ще има

„освобождаващ ефект за трансджендър хората по целия свят“.

Той добави:

„Правителствата трябва бързо да реформират националните медицински системи и закони, които са в съответствие с тази вече официално остаряла диагноза.“

Междувременно девет организации, работещи по въпросите на половата идентичност, излязоха с общо изявление, в което казват:

„Днес знаем, че пълната депатологизация е постижима и ще бъде постигната, докато сме живи.“

„Въпреки че преместването в тази глава е подобрение, то несъмнено не е идеално. Например някак ограничаващо е да се дефинира транс здравето като свързано само със сексуалното здраве.“

Бележка на Genderland: В превода на тази новина са използвани думите „пол“ и „полов“ и за gender, и за sex. Целта на това решение е да се избегне допълнително объркване в контекста на масовизирането на напълно грешни интерпретации на термина „джендър“. Джендърландия полага усилия за отвоюването на понятието „джендър“ и връщането на правилната му употреба. В рамките на една подобна новина обаче това би било трудно постижимо.

(Снимка: Транс активистка на София прайд 2018. Автор: Светла Енчева)

2 thoughts on “Официално: Да си транс вече не е психично разстройство”

Comments are closed.