пансексуалност

Пансексуалността (понякога наричана омнисексуалност) е сексуална ориентация, при която човек е привлечен от хора независимо от техния пол. Хората, които харесват представители на всякакви разновидности на пола, са пансексуални. На старогръцки език представката „пан“ (както и „омни“ на латински) означава „все-“, „всичко“. Пансексуалността е „всесексуалност“.

Пансексуалност
Прайд речник с Bilitis и Genderland

Каква е разликата между пансексуалността и бисексуалността? При класическото разбиране за бисексуалност съществува предпоставката за бинарност на пола. Тоест – приема се, половете са два, че хората са или жени, или мъже. Това обаче изключва онези, които не „пасват“ на определенията за мъж или жена – било като джендър идентичност, било като биология. Например трансджендър, джендъркуиър или интерсекс. Пансексуалността описва онези, които са сексуално или романтично привлечени от такива хора.

Съществува и по-съвременно разбиране за бисексуалността, според което тя е привличане към повече от един пол. Спрямо това определение пансексуалността по-скоро е вариант на бисексуалността, отколкото нещо друго.

Както всяка сексуална ориентация, и пансексуалността е въпрос на самоидентификация. Някои от харесващите небинарни хора се възприемат като хомо-, хетеро- или бисексуални. От друга страна, далеч не всички, които се идентифицират като пансексуални, харесват представители на всички възможни вариации на пола. В идеалния случай за тях е от значение не полът, а човекът. Но не е рядкост например някой от тях да е привлечен от мъже и транс жени, но не и от транс мъже или от жени. Или от жени и транс мъже, но не и от транс жени. Или от трансджендър хора, които не са си направили операция за смяна на пола. И т.н.

Ако сме буквалисти, в тези случаи по-прецизен терминът полисексуални (гръцката представка „поли-“ означава „много“). Той се отнася до хората, привлечени от представители на различни, но не всички възможни, полове и джендър идентичности. И все пак – Genderland уважава правото на самоидентификация. Ако някой се нарича пансексуален, кой има право да му каже, че е нещо друго?