полиамория

Полиамория е обратното на моногамията, но в позитивен смисъл. Като полиаморни се идентифицират хората, които имат или искат да имат повече от един партньор едновременно, или пък изпитват чувства към повече от един човек. Понятието се отнася към сексуалността е на има-няма двадесет години.

Възможно е човек да се осъзнае като полиаморен на някакъв етап от живота си. Както и да мине през полиаморен период, а по-късно да се ориентира към връзки само с един човек. Но всъщност по-лесно е да си в моногамна връзка, отколкото да имаш чувства единствено към човека, с когото имаш връзка. Ако същевременно те привличат емоционално и романтично и други хора, това също е вид полиамория.

Има разлика между полиамория и полигамия. Полигамията е нещо, традиционно за редица култури и означава един мъж да има много съпруги. А полиаморията е да обичаш повече от един човек.

Да си полиаморен обаче не означава да изневеряваш. Защото основен принцип на полиамория е паралелните връзки (и чувства) да не се държат в тайна. Човек е полиаморен не просто когато има връзка с повече от един човек едновременно, а когато е честен с партньорите си и те са наясно, че не са единствените в живота му.

Освен да са наясно, партньорите на полиаморната личност е желателно и да са съгласни да са част от една отворена връзка. Честността върви ръка за ръка с взаимното разбиране и приемане.

Разбира се, такива конструкции често пъти са крехки и болезнени. Трудно е да се постигне такава стабилност, при която всички да са щастливи, но има и такива случаи. От друга страна, много от моногамните връзки се разпадат, защото поне единият от партньорите е неспособен да изпитва чувства само към един човек. Ето защо полиамория е опит за конструиране на друг тип отношения. Но честно, без лъжи и без отчуждение.

Полиаморните хора могат да са с всякаква сексуална ориентация и джендър идентичност. Дори когато са хетеросексуални и цисджендър обаче, те са по някакъв начин обект на дискриминация. И затова намират място в някои варианти на абревиатурата, започваща с ЛГБТ. Защото в повечето общества се приемат правилни само връзките между двама души. Дори там, където съществува полигамия, не е възможно всеки свободно да решава кого да обича. Жените в един харем например нямат право да имат връзки с други мъже.

Тези представи за правилност са закрепени и в законите. Ето защо хората в една полиаморна връзка могат да срещнат редица правни трудности в уреждането на отношенията си. Ако примерно трима души се обичат помежду си и живеят заедно, не могат да имат равностойни права по отношение на наследството, отглеждането на деца и пр.

Внимание!

Преди да съдите морално полиаморните, добре е да се вгледате в себе си. Винаги ли сте изпитвали чувства едновременно само към един човек?

One thought on “Полиамория”

Comments are closed.