куиър

Куиър (queer) е събирателно название за всички идентичности, които не са хетеросексуални или цисджендър (такива, при които полът по рождение и като идентичност съвпадат). То се отнася и към сексуалната ориентация, и към джендър идентичността. Съвсем не всички хора с такива идентичности обаче се наричат себе си куиър.

куиър
Прайд речник с Bilitis и Genderland

Терминът се използва в този смисъл от началото на 90-те години на ХХ век. Всъщност в същия период, в който Световната здравна организация изважда хомосексуалността от списъка на заболяванията. До този момент думата queer в английския език е била преди всичко обидно определение – „странен“, „чудат“, „ексцентричен“, „пънкар“ както и „гей“ или „транс“.

Защо думата куиър започва да се използва в позитивен смисъл, след като е била обида? Ами напук – защото идентифициращите се като куиър искат да бъдат възприемани именно като чудати и различни. Дори и определящите се като нормални да не ги харесват.

Всъщност въвеждането на термина е критика на ЛГБТИ+ движенията, които искат членовете на обществото да ги приемат по позитивен начин. Защото обществото е хетеронормативно и цисджендър нормативно – тоест налага представите за света и човешките отношения, характерни за хетеросексуалните и цисджендър хората. И ЛГБТИ+ активистите, борейки се да бъдат приети, започват да играят по тези правила, вместо да отстояват уникалността на собствените си общности. И заприличват на онези, които са ги дискриминирали.

Например борбата за брачно равенство може да изглежда като нещо много хубаво и важно, но институцията на брака всъщност е хетеронормативна сама по себе си. Още повече – на църковния брак, като се има предвид, че християнството е един от стожерите на хетеронормативността.

Разбира се, това са дискусионни тези. Те представляват (най-вече лява) политическа критика на ЛГБТИ+ движенията. На желанието им да се „впишат“, на комерсиализацията им, на деленето на гей, лесбийки, транс и пр. и на конкуренцията за мястото в абревиатурата, започваща с ЛГБТ. Вместо всички заедно да се борят да живеят живота си по специфичните за тях самите начини. Иронично, но в немалко свои варианти тази абревиатура включва и самоопределянето се като куиър – например ЛГБТК+.

Идентифицирането като куиър обаче може да бъде и политически неутрално – без този критически заряд, за който стана дума. Много хора просто не се чувстват удобно в тесните етикети „гей“, „лесбийка“, „транс“ и пр. А като кажат „куиър“, не е нужно да уточняват повече.

Има и такива, които са някъде между идентичностите – между лесбийка и бисексуална, между гей и транс и т.н. Някои предпочитат да въвеждат все повече нюанси и да се борят за признаването им, докато други ги устройва просто да се назоват куиър.

Накратко – като всичко, свързано със сексуалната ориентация и джендър идентичността, да се се определиш като куиър е въпрос на самоидентификация. Ако се чудите дали някой иска или не иска да го наричате куиър, най-добре ще е да попитате.