сапиосексуалност

Сапиосексуалността е сексуално, емоционално или романтично привличане към умни хора. Онези, които са привлечени към определени хора не заради външността им, а заради интелекта им, се наричат сапиосексуални.

Представката „сапио-“ произлиза от латинското sapio, което в средновековния латински език се използва в смисъла на „знам“, „способен съм да“. Думата има връзка с древногръцкото σοφός – „умен“, „мъдър“, „интелигентен“. От древногръцкия корен идва и думата философия – „любов към мъдростта“.

Сапиосексуалните хора биха се почувствали привлечени от човек, с когото могат да водят интелектуални разговори и на чийто ум се възхищават. И би ги отблъснал някой, който пише с грешки и с когото не могат да водят умни диалози.

Границите на сапиосексуалността са широки. Едни могат да харесват само хора, които смятат за гении, докато за други е достатъчно да имат партньор, който да не им отстъпва интелектуално.

Интелектуалното „пасване“ не е гаранция, че партньорите ще си съответстват и в други отношения. Но така е с всички признаци, които са водещи за това дали някой ни привлича, или не.

Сапиосексуалността е сексуалност, но не и сексуална ориентация. Сапиосексуалните хора могат да са с всякаква сексуална ориентация и джендър идентичност.

One thought on “Сапиосексуалност”

Comments are closed.