Намиране

Протест срещу хомофобията в Пловдив
хомофобски флаер