Демисексуалност

Демисексуалността е желание за сексуални контакти единствено при наличието на силна емоционална връзка. Представката „деми-“ произхожда от гръцки и означава „-полу“. В някои класификации демисексуалността се слага в „сивата зона“ между асексуалността и сексуалността. Демисексуалните хора могат да са с всякаква сексуална ориентация и джендър идентичност. Какво ѝ е „полусексуалното“

Трети пол

Има ли трети пол? Най-краткият отговор е – и да, и не. Ако под „няма трети пол“ имаме предвид, че съществуват само жени и мъже, а между тях няма нищо – не, не е така. Има хора, чийто биологичен пол или джендър идентичност не могат да бъдат еднозначно определени. Тях

Небинарен пол

Небинарен се нарича пол, който не може еднозначно да бъде определен като мъжки или женски. Небинарността може да се отнася както към джендър идентичността, така и към биологическите характеристики на един човек. В статията за бинарността и небинарността в речника на Джендърландия засегнахме темата накратко, но тя заслужава да ѝ

Сексуалност

Човешката сексуалност е комплекс от преживявания, нагласи и поведение, свързани със сексуалния живот. Тя има множество измерения. Сексуалната ориентация е само част от нея. Разбира се, сексуалността е свързана и с биологичния пол, както и с джендър идентичността на даден човек. Но нито тя се изчерпва с тях, нито полът

Сапиосексуалност

Сапиосексуалността е сексуално, емоционално или романтично привличане към умни хора. Онези, които са привлечени към определени хора не заради външността им, а заради интелекта им, се наричат сапиосексуални. Представката „сапио-“ произлиза от латинското sapio, което в средновековния латински език се използва в смисъла на „знам“, „способен съм да“. Думата има

ЛГБТИ и подобните абревиатури

С ЛГБТ започват абревиатурите, които се опитват да съберат на едно място сексуалните и джендър малцинствата. В България през последните години се е утвърдила абревиатурата ЛГБТИ, затова Genderland използва нея. На английски може да ги срещнете само като LGBT, но и като LGBT, LGBTQ, LGBTQA, LGBTQI, LGBTQIA, LGBTQAI, LGBTQIAP, LGBTQIAPK…

Аджендър

Аджендър означава липса на джендър идентичност или неутрална джендър идентичност. Като аджендър се идентифицират хора, които по различни причини смятат, че полът не е важен за тях и които не искат да бъдат от никакъв пол. Понякога терминът се използва и за джендър неутрален пол – тоест за хора, които

Kink

Kink е жаргонна дума, която може да се преведе като „ексцентричност“ или „извратеност“. С нея се обозначават неконвенционалните сексуални практики или фантазии. Както и субкултурата, свързана с изразяването им – черни латексови дрехи, вериги и пр. Оставяме това понятие на английски, защото няма утвърден аналог на български. Терминът е в