Спектър

Понятието спектър идва от онзи дял на физиката, наречен оптика. На пръв поглед то няма връзка с темите от речника на Джендърландия, но е дълбоко свързано с „философията“ му. Често се употребяват понятията ЛГБТИ общност и ЛГБТИ спектър. Можем ли да кажем, че ЛГБТИ хората са общност? Общността представлява не