трансджендър

Трансджендър е джендър идентичност, при която биологичният пол и полът, с който се идентифицира човек, не съвпадат.

Транс мъж е човек с идентичност на мъж, роден в тяло на жена.

Транс жена е човек с идентичност на жена, родена в тялото на мъж.

Прайд речник с Bilitis и Genderland

Трансджендър хората имат устойчивата нагласа, че са се родили „в грешното тяло“. При немалко от тях тази нагласа се проявява още от детството им – от времето, когато станат способни да правят разлика между момичета и момчета. Други разбират, че са трансджендър, по-късно.

Не е рядкост някой да се осъзнае като трансджендър, след като за известен период се е идентифицирал като хомосексуален – например като „женствен“ гей или „мъжествена“ лесбийка. Или като бисексуален. Това обаче не означава, че хомосексуалната ориентация сама по себе си е период на трансджендър идентичността. Нито че по-„женствените“ хомосексуални мъже не са истински мъже или че по-„мъжествените“ хомосексуални жени не са истински жени.

Стигмата върху трансджендър хората е по-голяма, отколкото върху хомосексуалните. Това е една от предпоставките някои трансджендър хора да минават през хомосексуален (или бисексуален) период. Друга възможна предпоставка е, че джендър идентичността и сексуалната ориентация невинаги са статични. Понякога се променят и преминават една в друга, което обаче не ги прави едно и също.

Джендър идентичността на един човек няма необходима връзка със сексуалната ориентация. Много от транс жените харесват мъже (тоест са хетеросексуални транс жени) и много от транс мъжете харесват жени (тоест са хетеросексуални транс мъже), но съвсем не всички. Ако една транс жена харесва жени, тя е хомосексуална транс жена. Ако транс мъж харесва мъже, той е хомосексуален транс мъж. Има и бисексуални, и пансексуални транс хора. Също и асексуални.

Внимание!

Трансджендър и транссексуален не са синоними. Транссексуален е човек, на когото не само идентичността на съвпада с биологичния пол, ами който физически променя пола си – с хормони, оперативно или и двете.

Не използвайте думата „травестит“! Тя се възприема като обидна.