транссексуалност

Транссексуалността е понятие, свързано с физическата промяна на пола. Транссексуални са хората, на които не само идентичността не съвпада с биологическия пол (което се нарича трансджендър), а които променят пола си физически – с хормони, оперативно или и двете. Затова транссексуалността има връзка с джендър идентичността, но не се изчерпва с нея.

В съставната дума транссексуален втората ѝ част „-сексуален“ не е свързана със секс или сексуални предпочитания, а произлиза от англоезичното sex в смисъла на биологичен пол.

За да си смени човек физически пола, преди да се пристъпи към хормонална терапия, се правят консултации с психолог. Целта им е да се установи дали съответният човек действително е мотивиран и си дава сметка какво означава този процес, от който няма връщане назад. Чак след това започва приемът на хормони и следва поредица от операции, за да се постигнат външно характеристиките на желания пол.

Немалко от хората, които са сменили пола си, не желаят да се идентифицират повече като транссексуални, а просто като жени или мъже.

Смяната на пола не става от днес за утре, а има процес на преход. Необходимо е време, за да започне да дава резултат хормоналната терапия. А операциите в общия случай са повече от една. Така че това е за хора, които действително не могат да приемат тялото, в което са се родили, поради което са мотивирани да преминат през всички фази на прехода и да пият хормони цял живот.

Не всички трансджендър хора променят пола си оперативно или пият хормони. Понякога има пречки от различно естество – здравословни, финансови, юридически и др. Някои желаят да създадат деца и затова запазват репродуктивните си органи. Те могат да пият хормони (доколкото това не нарушава репродуктивните им способности), но не се оперират. Има и трансджендър хора, които не виждат необходимост да си сменят пола физически, а признанието на тяхната идентичност им е достатъчно.

Както трансджендър хората, така и транссексуалните могат да са с всякаква сексуална ориентация. Както и да са асексуални.

Внимание!

Не използвайте думата „травестит“! Тя се възприема като обидна.

3 thoughts on “Транссексуалност”

Comments are closed.