ванила

Ванила (vanilla – „ванилия“, „ванилов“) е определение, описващо конвенционалния секс, както и хората, които предпочитат единствено конвенционален секс. Употребява се като противоположност на kink. Ванила е част от жаргона на kink и BDSM субкултурата и се асоциира с нещо обикновено, банално и скучно.

Означава ли това, че конвенционалният секс е скучен и банален, както и хората, които го практикуват? Не, освен ако тези хора не принадлежат към kink и BDSM субкултурата. Различните хора имат различни сексуални предпочитания. Някои формират общности на основата на тези предпочитания и създават названия за останалите, от които искат да се разграничат. По същия начин, по който в ЛГБТИ+ културата се използва думата стрейт, за да се обозначат хетеросексуалните.

Важното за сексуалните практики е да бъдат по взаимно съгласие и да се харесват на хората, които участват в тях. А не да се харесват на други хора.