Genderland e нестереотипно пространство. Може да го срещнете и като Джендърландия, както и да го наричате и по двата начина. Защото в Genderland e ясно, че идентичността не се свежда до един етикет. Независимо дали вроден, или придобит.

Genderland e място, където хората, които не се страхуват да удържат и разширяват границите на човешкото, се чувстват у дома си.

Genderland е за хора, които са критични и склонни да проблематизират както себе си, така и средата си и публичните послания, с които ги облъчват. Които не се доверяват на популизъм и пропаганда.

Genderland e и за хора, които са способни на ирония, включително и на самоирония.

Genderland e за онези, които ценят свободата на човек да бъде себе си и да създава себе си.

Genderland e либерално, космополитно и миролюбиво пространство.

В Genderland предразсъдъците и омразата нямат място. Нямат място и онези, които слагат хората в кутийки и съдят за тях по етикетите, които те самите или обществото са им закачили.

Genderland си поставя за цел да представя материали, които преди това не са били публикувани на български език. 

Genderland се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

Категориите в Genderland

Както Genderland се нарича и Джендърландия, така и категориите ѝ имат двойни имена.

 • G.spot | В целта е категорията на публикациите, които докосват най-чувствителни точки и предизвикват катарзис.
 • G.views | Вглеждания акцентира върху погледа на пишещия и съдържа коментари, анализи, репортажи.
 • G.Talk | Разговори е най-диалогичният район в Джендърландия. Тази категория съдържа две подкатегории:
  • G.Interview | Интервю – задълбочени разговори с умни и интересни хора и
  • G.Blitz | Блиц интервюта. Тук периодично се задава кратък въпрос на различни хора и се представят палитри от гледни точки.
 • G.Cult | Култура е мястото за срещи с култура и изкуство.
  • G.Dict | Речник представя определени понятия от областта на ЛГБТИ (и понякога на феминизма) през призмата на Джендърландия.
 • В G.News | Новини се публикуват, както можете да се досетите, новини.
  • G.Topics | Теми е подрубрика, която представя информационни материали, които не са точно новини, а по-скоро представят определени теми.

Финансиране, независимост и вашият принос

Сайтът Genderland е създаден, финансира се и се поддържа от Светла Енчева, която е вложила минимални средства за закупуване на хостинг, домейн и е адаптирала WordPress темата за нуждите на сайта с лични усилия и с помощ от приятели.

Логото на Genderland е подарък от Лъчезар Георгиев.

Genderland отстоява своята независимост. В Джендърландия не публикуват реклами и каквото и да е друго срещу заплащане. Нито прессъобщения без критично осмисляне, проверка и подходяща преработка. 

Genderland не кандидатства за финансиране по проекти и не участва в проекти.

Genderland не приема дарения, но ще се радва и благодари на нефинансови форми на подкрепа.

Читателите, които искат да подкрепят сайта, могат да допринесат по различни начини – като четат и разпространяват съдържанието му редовно, дават идеи и обратна връзка или сами станат автори, помагат със софтуерни или други умения.

Genderland не изплаща хонорари. Всяка подкрепа за сайта е на доброволен принцип.

Genderland e проява на доброволна гражданска активност.

Светла Енчева сърдечно благодари на предложенията за подпомагане, но си запазва правото да преценява дали и доколко да приеме всяко от тях.

Повече подробности, също и по отношение на поверителността и политиката на „бисквитките“, авторските права и пр., може да прочетете в Общите условия за ползване на сайта. Ако искате да се свържете с Джендърландия, можете да го направите тук.