Намиране

За Genderland

 

Genderland e нестереотипно пространство. Може да го срещнете и като Джендърландия, както и да го наричате и по двата начина. Защото в Genderland e ясно, че идентичността не се свежда до един етикет. Независимо дали вроден, или придобит.

Genderland e място, където хората, които не се страхуват да удържат и разширяват границите на човешкото, се чувстват у дома си.

Genderland е за хора, които са критични и склонни да проблематизират както себе си, така и средата си и публичните послания, с които ги облъчват. Които не се доверяват на популизъм и пропаганда.

Genderland e и за хора, които са способни на ирония, включително и на самоирония.

Genderland e за онези, които ценят свободата на човек да бъде себе си и да създава себе си.

Genderland e либерално, космополитно и миролюбиво пространство.

В Genderland предразсъдъците и омразата нямат място. Нямат място и онези, които слагат хората в кутийки и съдят за тях по етикетите, които те самите или обществото са им закачили.

Genderland се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

Категориите в Genderland

Както Genderland се нарича и Джендърландия, така и категориите ѝ имат двойни имена.

  • G.spot | В целта е категорията на публикациите, които докосват най-чувствителни точки и предизвикват катарзис.
  • G.views | Вглеждания акцентира върху погледа на пишещия и съдържа коментари, анализи, репортажи.
  • G.Talk | Разговори е най-диалогичният район в Джендърландия. Тази категория съдържа две подкатегории:
    • G.Interview | Интервю – задълбочени разговори с умни и интересни хора и
    • G.Blitz | Блиц интервюта. Тук периодично се задава кратък въпрос на различни хора и се представят палитри от гледни точки.
  • G.Cult | Култура е мястото за срещи с култура и изкуство.
  • В G.News | Новини се публикуват, както можете да се досетите, новини.

Финансиране, независимост и вашият принос

Genderland се финансира и поддържа от Светла Енчева, която е вложила минимални средства за закупуване на хостинг, домейн и WordPress тема и е адаптирала темата за нуждите на сайта (засега) с лични усилия. Логото на Genderland е подарък от Лъчезар Георгиев.

Genderland отстоява своята независимост. В Джендърландия не публикуват реклами и каквото и да е друго срещу заплащане. Нито прессъобщения без критично осмисляне, проверка и подходяща преработка. 

Genderland не кандидатства за финансиране по проекти и не участва в проекти.

Genderland не приема дарения, но ще се радва и благодари на нефинансови форми на подкрепа.

Читателите, които искат да подкрепят сайта, могат да допринесат по различни начини – като четат и разпространяват съдържанието му редовно, дават идеи и обратна връзка или сами станат автори, помагат със софтуерни или други умения.

Genderland не изплаща хонорари. Всяка подкрепа за сайта е на доброволен принцип.

Genderland e проява на доброволна гражданска активност.

Светла Енчева сърдечно благодари на предложенията за подпомагане, но си запазва правото да преценява дали и доколко да приеме всяко от тях.

Повече подробности, също и по отношение на поверителността и политиката на „бисквитките“, авторските права и пр., може да прочетете в Общите условия за ползване на сайта. Ако искате да се свържете с Джендърландия, можете да го направите тук.

Кой стои зад Джендърландия?

Сайтът Genderland е създаден и се поддържа от Светла Енчева. Тя стои и зад Неуютен блог, пише и в Тоест. Професионално се занимава с журналистика и социология, за душата посвирва малко и на бас.