Genderland представя утопията на Ели Иванова за Джендърландия, съчетана с нейни снимки. Ели Иванова е изследовател на визуална култура и фотограф-художник и живее между САЩ и Италия. Фотографиите ѝ са били излагани в редица самостоятелни и групови изложби в Далас, Ню Йорк, Форт Уърт, Бостън, Палермо и другаде. Те са част от постоянната колекция на Музея за изкуство във Форт Уейн и Колекцията за човешки права на Колежа на Южен Тексас. 

Ако Джендърландия беше страна, бих искала всеки да може да си избере мита на основаването ѝ. Насажденията да не са монокултури отглеждани с изкуствени торове, а натуралистични градини в които да, храстите, дърветата и цветята, дори и да са грижливо направлявани от ножица и лейка, видовете си съжителстват, откриват взаимодействия помежду си – благоприятни или не – и никой не сочи с пръст укорно чуждата неправилно замислена или хилаво поддържана. На която може би трябва само малко повече сянка или вода.

Снимки: © Ели Иванова
Портрет на Ели Иванова: © Лео Понти

One thought on “Земеделска утопия за Джендърландия”

Comments are closed.