Аджендър

Аджендър означава липса на джендър идентичност или неутрална джендър идентичност. Като аджендър се идентифицират хора, които по различни причини смятат, че полът не е важен за тях и които не искат да бъдат от никакъв пол. Понякога терминът се използва и за джендър неутрален пол – тоест за хора, които