Сайтът Genderland (може да се срещне и като Джендърландия, което е същото) е собственост на Светла Енчева, която носи отговорност и за публикациите в него. Ако ползвате сайта, значи се съгласявате с настоящите условия. В противен случай не го ползвайте.

Можете да ползвате сайта само за лични цели, не за комерсиални.

1. Основни понятия

ЧИТАТЕЛ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на сайта.

ИЗДАТЕЛ е Светла Енчева.

УСЛУГА е достъп до всяко съдържание, публикувано в Genderland, посредством браузър, друга програма или приложение, включително RSS емисия.

2. Авторски права

Всички права върху публикации, снимки и пр., публикувани в Genderland, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Съдържанието на сайта не може да се ползва нерегламентирано.

Ако съдържание на сайта се цитира, се посочва точният интернет адрес на оригинала (съответната публикация). Цели публикации не се препечатват без писменото съгласие на издателя.

Ако определено съдържание (напр. снимка) е с Creative Commons лиценз, то е свободно за използване при спазване на правилата на съответния лиценз.

3. Независимост и подпомагане на Genderland

Genderland отстоява своята независимост. Сайтът не публикува реклами и каквото и да е друго срещу заплащане. Не публикува и прессъобщения без критично осмисляне, проверка и подходяща преработка.

Genderland не приема дарения. Читателите, които искат да подкрепят сайта, могат да допринесат по различни начини – като разпространяват съдържанието му, дават идеи или сами станат автори, или помагат със софтуерни, дизайнерски или други умения.

Издателят си запазва правото да преценява дали и доколко да приеме всяко от предложенията за подпомагане.

Genderland не изплаща хонорари. Всяка подкрепа за сайта е на доброволен принцип.

4. Поверителност

Genderland не събира и не обработва лични данни на читателите си за комерсиални цели. Сайтът е изграден на основата на на WordPress и съдържа Jetpack, който предоставя най-обща и анонимна статистическа информация за посещаемостта. Genderland не предоставя тази информация на никого.

Читателите могат да оставят свои лични данни, изпращайки съобщение до сайта, ако сами пожелаят това. Genderland няма да ги разпространява.

5. Политика за „бисквитките“

„Бисквитки“ (или cookies на английски) са малки файлове, които се изпращат от сайтовете до устройството, с което ги отваряте. Така например следващия път, когато посетите сайта, няма да ви се налага отново да пишете паролата си (ако сте казали на сайта да я запомни), да потвърждавате на колко години сте или всеки път да се съгласявате, че един сайт съдържа бисквитки. Често пъти сайтовете са свързани външни приложения и услуги, които също пращат бисквитки.

Genderland съдържа бисквитки само за да функционира правилно, а не за да събира информация за читателите си. Те са анонимни и не съдържат лични данни.

Сайтът е свързан и с някои услуги на трети страни, напр. Facebook, и не може да контролира каква информация събират те.

6. Отговорност

Ако в материали на сайта се установят грешки, Genderland ще направи възможното да ги коригира своевременно.

Genderland не носи отговорност за последици и евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта, както и за субективни интерпретации на публикувано в него съдържание.

За по-специфични аспекти на отговорността Genderland се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

7. Промени

Genderland има право да извършва промени в настоящите Общи условия, като ги публикува на тази страница.