Джендър

Джендър означава полов, на пола, който се отнася към пола, както и пол. Този термин навлиза в социалните науки и феминизма преди няколко десетилетия. Първоначалното значение на gender в английския език е граматически род. В България има дискусии дали понятието да се превежда като „пол“, „полов“ или „род“, „родов“. Genderland