Бинарност и небинарност

Бинарен означава двоичен – нещо, което се състои от две части. Езикът, който компютрите „разбират“, е бинарен – нули и единици. Програмните езици обобщават тези нули и единици по начини, които да са удобни за хората. Бинарно е онова, на въпроса за което лесно можем да отговорим с „да“ или