Небинарен пол

Небинарен се нарича пол, който не може еднозначно да бъде определен като мъжки или женски. Небинарността може да се отнася както към джендър идентичността, така и към биологическите характеристики на един човек. В статията за бинарността и небинарността в речника на Джендърландия засегнахме темата накратко, но тя заслужава да ѝ

Бинарност и небинарност

Бинарен означава двоичен – нещо, което се състои от две части. Езикът, който компютрите „разбират“, е бинарен – нули и единици. Програмните езици обобщават тези нули и единици по начини, които да са удобни за хората. Бинарно е онова, на въпроса за което лесно можем да отговорим с „да“ или