Полиамория

Полиамория е обратното на моногамията, но в позитивен смисъл. Като полиаморни се идентифицират хората, които имат или искат да имат повече от един партньор едновременно, или пък изпитват чувства към повече от един човек. Понятието се отнася към сексуалността е на има-няма двадесет години. Възможно е човек да се осъзнае