Полова идентичност

Вж. Джендър идентичност. Джендър идентичността се отнася до това – с какъв пол (в смисъла на джендър) се идентифицира човек. В българския език за обозначаването на джендър идентичност е разпространен изразът полова идентичност. В случая обаче става дума за идентичност, не за биологичен пол, поради което Genderland препоръчва джендър идентичност. Но и другото не е грешно,

Джендър идентичност

Джендър идентичността се отнася до това – с какъв пол (в смисъла на джендър) се идентифицира човек. Повечето хора се идентифицират с пола, с който са родени, но има и такива, които имат устойчивата нагласа, че истинският им пол не съвпада с биологичния. В българския език за обозначаването на джендър