Джендър идентичност

Вж. Джендър идентичност.

Джендър идентичността се отнася до това – с какъв пол (в смисъла на джендър) се идентифицира човек.

В българския език за обозначаването на джендър идентичност е разпространен изразът полова идентичност. В случая обаче става дума за идентичност, не за биологичен пол, поради което Genderland препоръчва джендър идентичност. Но и другото не е грешно, понеже вече е придобило гражданственост.