Трансджендър

Трансджендър е джендър идентичност, при която биологичният пол и полът, с който се идентифицира човек, не съвпадат. Транс мъж е човек с идентичност на мъж, роден в тяло на жена. Транс жена е човек с идентичност на жена, родена в тялото на мъж. Трансджендър хората имат устойчивата нагласа, че са се родили