Цисджендър

Цисджендър (cisgender) е джендър идентичност, при която биологичният пол и полът, с който се идентифицира човек, съвпадат. Цисджендър е обратното на трансджендър – така, както хетеросексуален е обратното на хомосексуален. Въпреки че терминът не е масово популярен, повечето хора са цисджендър. Тоест родени са като жени и се идентифицират като