циссджендър

Цисджендър (cisgender) е джендър идентичност, при която биологичният пол и полът, с който се идентифицира човек, съвпадат. Цисджендър е обратното на трансджендър – така, както хетеросексуален е обратното на хомосексуален.

Въпреки че терминът не е масово популярен, повечето хора са цисджендър. Тоест родени са като жени и се идентифицират като жени или са родени като мъже и се идентифицират като мъже.

Да си цисджендър няма връзка със сексуалната ориентация. Цисджендър хората могат да са хетеросексуални, хомосексуални, бисексуални, пансексуални и пр. Могат да са и асексуални.

5 thoughts on “Цисджендър”

  1. Pingback: BDSM | Genderland

Comments are closed.