Интерсекс

Интерсекс са хората, чийто биологичен пол не може да бъде еднозначно определен. Да си интерсекс не е въпрос на джендър идентичност, а на биология. В думата интерсекс „секс“ идва от „пол“ на английски език, а не от сексуалност, и означава „между половете“. Интерсекс хората понякога са наричани и интерсексуални, но