Трети пол

Има ли трети пол? Най-краткият отговор е – и да, и не. Ако под „няма трети пол“ имаме предвид, че съществуват само жени и мъже, а между тях няма нищо – не, не е така. Има хора, чийто биологичен пол или джендър идентичност не могат да бъдат еднозначно определени. Тях