Намиране

© Мария Димова – „Обратно напрежение“ (отрязък)