Полова идентичност

Вж. Джендър идентичност. Джендър идентичността се отнася до това – с какъв пол (в смисъла на джендър) се идентифицира човек. В българския език за обозначаването на джендър идентичност е разпространен изразът полова идентичност. В случая обаче става дума за идентичност, не за биологичен пол, поради което Genderland препоръчва джендър идентичност. Но и другото не е грешно,

Джендър идентичност

Джендър идентичността се отнася до това – с какъв пол (в смисъла на джендър) се идентифицира човек. Повечето хора се идентифицират с пола, с който са родени, но има и такива, които имат устойчивата нагласа, че истинският им пол не съвпада с биологичния. В българския език за обозначаването на джендър

Сексуална ориентация

Сексуалната ориентация се отнася до това – хора от какъв пол привличат сексуално, емоционално и/или романтично някого. Казано с други думи – в хора от какъв пол човек се влюбва и с хора от какъв пол иска да прави секс. Или просто – по хора от какъв пол си „пада“.

Джендър

Джендър означава полов, на пола, който се отнася към пола, както и пол. Този термин навлиза в социалните науки и феминизма преди няколко десетилетия. Първоначалното значение на gender в английския език е граматически род. В България има дискусии дали понятието да се превежда като „пол“, „полов“ или „род“, „родов“. Genderland

Речник на Джендърландия – защо и как?

Вече няколко души ми подхвърлят идеята да правя ограмотителни курсове за основни ЛГБТИ понятия. Питащите са все умни и образовани хора, които обаче не са част от ЛГБТИ общността и нейната проблематика. Ето защо реших да открия нова рубрика в Genderland – G.dict | Речник. Това не означава, че няма