Джендър речник

Вече няколко души ми подхвърлят идеята да правя ограмотителни курсове за основни ЛГБТИ понятия. Питащите са все умни и образовани хора, които обаче не са част от ЛГБТИ общността и нейната проблематика. Ето защо реших да открия нова рубрика в Genderland – G.dict | Речник. Това не означава, че няма да изнеса курс, ако някой сериозно ме покани. Речникът обаче може да стигне до повече хора.

Информация по темата на български език не е да няма. Например (без претенции за изчерпателност) тук или тук. В българската Уикипедия също могат да се намерят редица грамотни и задълбочени статии по темата. Но както казва Мечо Пух – колкото повече, толкова повече. А и е важно да има различни подходи и стилове за обясняване на понятията. Защото, от една страна четящите са различни. От друга страна, различни са и пишещите. От трета страна, различни са и теориите за интерпретация на тези понятия.

Речникът на Джендърландия ще се стреми най-вече да бъде лесен за разбиране, да предлага максимално прости и написани на човешки език обяснения. „Човешки език“ ще рече – нито прекалено академичен, нито твърде специфичен за вътрешния жаргон на ЛГБТИ общността.

Втората основна цел на речника ще бъде да представя понятията систематично и взаимосвързано, обяснявайки разграниченията между тях. Например у нас масово не се прави разлика между сексуална ориентация и джендър (полова) идентичност. Това объркване си има и ценностни основания, свързани с джендър стереотипите – много хора смятат, че ако един мъж харесва мъже, той не е „истински“ мъж; аналогични мнения съществуват и за жените, които харесват жени. Речникът ще се опита да обясни разликата между тези две понятия възможно най-ясно.

Систематичният подход означава и че понятията, поне в началото, ще се представят в определен ред. Когато вече има изработена структура, някои пропуснати термини ще се добавят тук или там в нея. Когато понятие, споменато в по-стара статия, се обясни в нова, в старата ще се добави линк към новата. Ако за един и същи термин има синоними (например „трансджендър“ и „трансполов“), ще се избере един от термините за основен, а за другия ще има кратка публикация, която съдържа линк към основния.

Разбира се, има мнозина, които казват „не разбирам“ не защото не могат, а защото не искат да разберат. Колкото и просто и ясно да обяснявате на такива хора, няма да има особена полза. Речникът обаче ще противостои на разпространяването на неверни обяснения и на превръщането на неразбирането в норма.

Давам си сметка, че ЛГБТИ темите са само част от джендър проблематиката, и то не най-основната. Един цялостен джендър речник би трябвало да включва и понятия от джендър изследванията и феминизма. Може би речникът на Джендърландия един ден ще се развие и в тази посока.

Ще отгатнете ли кое ще е първото понятие, което речникът на Джендърландия ще представи?