Бургаски родители излязоха с протестна декларация срещу джендър идеологията в детските градини. Повод за декларацията е проект на тема „Иновативни методи в педагогиката“, който включва презентации в четири бургаски детски градини, съобщава „Флагман“.

Родителите изразяват притеснението си, че преподавателка от Софийския университет (СУ) с фамилия Евгениева е посетила една от детските градини и е изнесла пред учителите презентация по проекта. Според тях зад формулировката „иновативни методи“ се крие джендър проблематика. Те възразяват, че посещението в детската градина е извършено без тяхно знание, и изразяват убеждението си, че целта на ЛГБТ хората е „нормалните“ да станат като тях и да „атакуват неукрепналата психика на децата“.

Декларацията е изпратена до кмета на Бургас, зам.-кмета по културата, ръководителя на Регионалния инспекторат по образованието и директора на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН. От Регионалния инспекторат правят проверка по случая, съобщи вестник „Труд“.

Съгласието на родителите се изисква в случаите, когато дейностите в един проект включват участието на децата. Няма данни, че малчуганите от бургаската градина са присъствали на предназначената за учители презентация за иновативните методи в образованието.

С изключение на публикациите за протеста на бургаските родители, в интернет липсва информация за проект със заглавие „Иновативни методи в педагогиката“. Досега в медиите няма нито един конкретен факт за наличието на джендър проблематика в споменавания проект и свързаните с него презентации.

Проверка на Genderland установи, че хабилитирано лице от СУ с фамилията Евгениева е преподавателка по дисциплината „Специална педагогика“ и е авторка на редица публикации в тази област. Специалната педагогика е свързана с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) – физически увреждания, говорни проблеми, аутизъм, хиперактивност, дислексия и т.н. Различната сексуална ориентация и полова идентичност не се класифицират като СОП, равенството между половете – също.

Според Закона за предучилищното и училищното образование децата със СОП трябва да бъдат интегрирани в „нормалните“ детски градини и училища. Много детски градини и училища обаче отказват да приемат деца със СОП с аргумента, че не могат да се справят с тях.