трансфобия

На изборите на 2 април българските граждани ще гласуват само ако представят декларация, че не са си сменили пола в личните документи. Това казаха пред Джендърландия от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Източниците от ЦИК, предпочели да останат анонимни, поясниха, че са получили неофициална инструкция, съгласувана между Конституционния съд (КС), Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС). Повод за нея е решението на ВКС, с което се отменя юридическата смяна на пола на транс лицата. В него се казва:

Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне […] промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален.

Genderland припомня, че решението на ВКС идва след две решения на КС – от 2018 г. и от 2021 г. В първото КС обяви Истанбулската конвенция за противоконституционна поради наличието на думата джендър в нея, а във второто постанови, че полът има само биологичен смисъл.

Неотдавна пък ВАС постанови окончателен отказ да се предостави българско гражданство на „бебе Сара“, защото то е с две майки и не е ясно коя от тях е „биологичната“. С това съдът отказа да се съобрази със Съда на Европейския съюз в Люксембург, който задължи България да издаде лични документи на детето.

От ЦИК коментираха, че получената инструкция е била съпроводена със следните мотиви:

От решението на ВКС следва, че всички случаи на смяна на гражданския пол на транссексуални лица досега в България автоматично стават невалидни. Следователно хората със сменени документи автоматично губят гражданските си права, включително правото на глас.

От съдилищата са споделили в неформален разговор с ЦИК, че предстои да се уточни как точно да се анулират всички административни актове, сключени от транс хора със сменен граждански пол, като се започне от браковете.

Джендърландия изказа пред ЦИК възражението, че не е законно да се ограничават граждански права с неофициални инструкции. Изтъкнахме и че инструкцията на КС, ВКС и ВАС е пряко нарушение на Конституцията на България, според която всички пълнолетни български граждани имат право на глас, с изключение на лишените от свобода и поставените под запрещение.

Допълнихме и че по този начин България ще наруши и куп международни документи, които е ратифицирала. На аргументите ни от ЦИК отговориха:

Принципно сме съгласни. Но кое е законно и конституционно, се решава от тези три съдилища – КС, ВКС и АС. Щом те така са решили, ние какво да направим? Ако не се съобразим с инструкцията, като нищо ще ни осъдят. Да, България губи множество международни дела заради нарушени човешки права и трябва да плаща солени глоби, но съдебната ни практика не се променя поради това.

Според инструкцията КС, ВКС и ВАС гласоподавателите следва да декларират в свободен текст пред секционните избирателни комисии, че не са сменили юридическия си пол. В нея се предлагат и примерни формулировки за улеснение на избирателите. Те са:

  • полът в личните ми документи е този, с който съм роден/а
  • полът ми е биологичен
  • не съм транссексуален/транссексуална
  • не съм трети пол
  • не съм социален пол
  • не съм джендър
  • нямам нетрадиционна сексуална ориентация

От Джендърландия коментирахме абсурдността на предложените формулировки. Само първата от тях се отнася до лицата със сменен граждански пол. Нито транс хората без сменени документи, а още по-малко хомо- или бисексуалните, се отнасят към тази група, която според върховните съдилища трябва да бъде лишена от граждански права. Освен това човек не може да бъде пол или джендър.

Представителите на ЦИК отговориха, че не разбират от тази материя, но какво в България се разбира под пол, джендър и т.н., решава не „някакво си сайтче с противоконституционно име“, а солидни институции като Конституционния съд и Института за български език към БАН (ИБЕ). Според ИБЕ човек може да бъде „джендър“, дори „джендърка“ или „джендърче“.

Тъй като ЦИК не е получила указание под каква форма да бъдат исканите декларации, тя ще инструктира секционните избирателни комисии (СИК) сами да преценят дали те да бъдат в устна форма, за да се пести време и да не се затормозява изборният процес.

Източниците, с които Джендърландия разговаря, добронамерено посъветваха ЛГБТИ+ хората при декларирането да изберат опция, която не отговаря на идентичността им. Например ако човек не е със сменен пол по документи, може просто да декларира този факт.

Според Джендърландия всички ЛГБТИ+ хора, включително транс лицата със сменени документи, няма да сгрешат, ако посочат, че не са трети пол, социален пол и т.н. Защото действително не са. Ето защо съветът ни към ЛГБТИ+ хората е да излязат да гласуват без страх.

Genderland ви пожелава честит Първи април!

(Заглавно изображение: източник)