Джендърландия пътува: Пол, джендър и сексуалност в Тайланд

В Тайланд полът, неговото изразяване (джендър) и сексуалността са по-тясно свързани, отколкото в западното мислене. Това не е нито добро, нито лошо, но е различно и интересно.

Как в коалиционното споразумение се прие Истанбулската конвенция, без да се приеме

Джендърландия прегледа коалиционното споразумение, за да види какво пише в него за джендъра, семейните ценности и Истанбулската конвенция. Резултатите бяха изненадващи, но в позитивен смисъл.

Аджендър

Аджендър означава липса на джендър идентичност или неутрална джендър идентичност. Като аджендър се идентифицират хора, които по различни причини смятат, че полът не е важен за тях и които не искат да бъдат от никакъв пол. Понякога терминът се използва и за джендър неутрален пол – тоест за хора, които

Куиър

Куиър (queer) е събирателно название за всички идентичности, които не са хетеросексуални или цисджендър (такива, при които полът по рождение и като идентичност съвпадат). То се отнася и към сексуалната ориентация, и към джендър идентичността. Съвсем не всички хора с такива идентичности обаче се наричат себе си куиър. Терминът се

Транс

Транс е обобщаващо название за трансджендър и транссексуалните хора. Ако не искате да рискувате да сбъркате дали някой е трансджендър или транссексуален, можете да кажете просто транс. Думата е свързана не с психологическото състояние на изпадане в транс, а с преминаването отвъд определена граница – както е в думи като

Транссексуалност

Транссексуалността е понятие, свързано с физическата промяна на пола. Транссексуални са хората, на които не само идентичността не съвпада с биологическия пол (което се нарича трансджендър), а които променят пола си физически – с хормони, оперативно или и двете. Затова транссексуалността има връзка с джендър идентичността, но не се изчерпва

Цисджендър

Цисджендър (cisgender) е джендър идентичност, при която биологичният пол и полът, с който се идентифицира човек, съвпадат. Цисджендър е обратното на трансджендър – така, както хетеросексуален е обратното на хомосексуален. Въпреки че терминът не е масово популярен, повечето хора са цисджендър. Тоест родени са като жени и се идентифицират като

Трансджендър

Трансджендър е джендър идентичност, при която биологичният пол и полът, с който се идентифицира човек, не съвпадат. Транс мъж е човек с идентичност на мъж, роден в тяло на жена. Транс жена е човек с идентичност на жена, родена в тялото на мъж. Трансджендър хората имат устойчивата нагласа, че са се родили