Тази година имах удоволствието да работя с д-р Шакти Натараж, преподавателка по социология в Университета „Ланкастър“ във Великобритания, докато подготвяше за публикация статията си The Thirunangai Promise: Gender as a contingent outcome of migration and economic exchange („Обещанието на тирунангай: полът като резултат от миграция и икономически обмен“). В нея тя описва как в щата Тамил Наду в Индия идентичността тирунангай [транс жена – вж. речника по-долу] се оформя не само от себеусещането ѝ, ами и от други фактори като миграцията, класата, кастата, езика, семейството и препитанието.

Това е интригуваща теория. Но още по-интригуващи за мен бяха думите, с които гей мъжете и транс жените, с които Шакти разговаря, наричат себе си, както и историята и конотациите на тези думи. Те са резултат от няколко преплитащи се фактора. Сред тях са хилядолетната история на Индия, в която буквално е написан учебникът по секс, вековете колониално управление от консервативната и християнска Британска империя и западното финансиране на проекти за справяне с ХИВ/СПИН кризата.

Заради този последен фактор – тъй като транс жените и мъжете, които правят секс с мъже, са „ключова популация“ за превенция от ХИВ – терминологията за тях е по-добре развита. Затова към този момент речникът се ограничава до тях. Надявам се някой ден да го разширя с думите, които обозначават хора, родени в женско тяло.

В обяснението на някои термини са включени други, които са обяснени по-долу.

Али (ali) – [остаряло, обидно] транс жена.

Аравани (aravani) – [остаряло] транс жена. Терминът аравани се въвежда през 1998 година от полицейския служител г-н Рави, който председателства конкурс за красота в храма на бог Араван в село Кувагам. Рави критикува обидния термин али, който се използва по това време, и предлага аравани, т.е. поклонница на Араван. Терминът бива официално признат от правителството. През 2008 г. се сформира Съвет за благосъстоянието на аравани (Aravani Welfare Board) под егидата на Социалното министерство. А през 2012 г. се стартират програми, които предоставят на аравани безплатни операции за смяна на пола, места в университети, общински жилища, групи за взаимопомощ, и подкрепа за издаване на лични документи.

Видеото (на английски език) обяснява защо Араван се смята за бог на транс жените – Кришна е станал жена, за да пристане на Араван, да се омъжи за него и да го опее.

Скоро обаче терминът започва да губи популярността си. Активисти посочват, че в официални бланки транс жените трябва да изберат между опциите аравани, трансджендър, евнух и жена, което е объркващо. Нараства и броят на полицейски разследвания и статии в медицински списания, които обвиняват аравани в „отвличане и обръщане [промяна на джендър идентичността]“ на млади момчета, което затвърждава вековни колониални лъжи за това, че хиджра отвличат и кастрират момчета. Постепенно терминът аравани придобива фолклорни и религиозни оттенъци и бива заменен от тирунангай.

Гей (gay) – гей мъж. Гей има същото значение като на английски или български. Но тъй като е английска дума, се свързва повече с образовани, англоговорящи мъже от градската висша средна класа. Терминът може да се използва и като общо название за всички биологични мъже, които изпитват привличане към други биологични мъже, без значение на тяхната джендър идентичност. Т.е. гей може да включва коти, али/хиджра, тирунангай, панти, дабъл декър и т.н. Мъжете, които се идентифицират като гей, може да са активни в секса, пасивни или и двете, но като цяло биват свързвани с мъжественост заради асоциацията на мъжествеността с богатството.

Дабъл декър (double-decker). Дабъл декър (от англ. букв. „автобус на два етажа“) са мъже, които правят секс с мъже и които възприемат и активна, и пасивна роля в секса, а може да правят секс и с жени. Като английска дума, използва се сравнително отскоро. Дабъл декър е по-скоро етикет, отколкото идентичност, и е подразделение на коти. Някои мъже обаче предпочитат да се наричат дабъл декър, а не коти, тъй думата носи по-малко стигма. Повечето дабъл декъри в някакъв момент се женят за жени.

Евнух (eunuch) – [остаряло] транс жена. Думата, която официално означава „кастриран мъж“ (т.е. чиито тестиси са хирургически премахнати), е въведена от британската колониална администрация за обозначаване на транс жените. През 1871 г. евнусите стават една от групите криминализирани от Закона за криминалните племена (Criminal Tribes Act). Транс жените са подложени на регистрация и ограничение на свободното движение, а носенето на женски дрехи и изпълняването на традиционни танци се наказват с арест или глоба. Терминът продължава да се използва и след обявяването на независимост, включително в официални формуляри, където присъства като опция за отбелязване на пола. В днешно време се счита за остарял и се свързва с колониалния период.

Коти (kothi) – женствен, пасивен гей мъж. Най-общо казано, коти е мъж, който има женствен вид и поведение и възприема пасивната роля в секса, макар че понякога може да бъде и активен. Идентичността коти предполага известна гъвкавост, тъй като се намира между по-„фиксираните“ идентичности на тирунангай, цисджендър мъж и цисджендър жена – коти може да живее като жена, но без очакване да премине към смяна на пола. Тъй като е местна и разговорна дума, коти се употребява повече от мъже от по-ниска, работническа класа, за разлика от гей.

Малишуала (malishwala) – масажист. Малиш е древна индийска практика на разтриване или масажиране на тялото с етерични масла. Малишуала е мъж, който прави такъв масаж. Някои малишуала предоставят и сексуални услуги по време на масажа, което ги прави секс работници. Могат да бъдат и гей, и хетеро и да обслужват и хомосексуални, и хетеросексуални мъже.

МСМ (MSM) – мъже, които правят секс с мъже. Идва от английскотоmen who have sex with men и има същото значение като на английски и български. Употребява се най-вече в контекста на проекти за превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции и главно за/от мъже, които участват в такива дейности. По-скоро е етикет, отколкото идентичност, но някои мъже решават да се наричат така.

Наран – цисджендър жена. Някои тирунангай се стремят да бъдат (или поне да приличат на) наран. Други обаче посочват, че животът на жените в Тамил Наду и Индия продължава да бъде дефиниран от обществени очаквания за целомъдрие и възпроизводство. Тирунангай активистката Калки Субраманиам твърди, че идентичността тирунангай обещава живот и общност, които са по-прогресивни от тези на конвенционалните кастови хетеросексуални семейства. Тя описва тирунангай не като трети пол, а като почтена, самоиздигнала се, прогресивна жена, необременена от старомодните тамилски идеали за целомъдрие, които тегнат над наран.

Панти (panthi) – активен гей мъж. Панти са „истинските мъже“, т.е. тези, които са само активни в секса. Понятието може да се отнася както за едри и груби, така и за по-нежни мъже, стига да са само активни. Панти са считани за хетеросексуални, които могат да правят секс с коти или тирунангай. Тоест са привлечени от женствената природа на коти и тирунангай, но не са хомосексуални. Панти е по-скоро етикет, употребяван от коти и тирунангай, отколкото идентичност. Все пак някои гей мъже (както активни, така и пасивни) може да наричат себе си панти, за да избегнат стигмата свързана с пасивната роля в секса, която се счита за по-низша. Мъже, които се идентифицират като гей, но се социализират с коти, трябва да наричат себе си панти, ако искат да правят секс с коти. Коти и тирунангай наричат панти своя приятел/съпруг, но повечето панти се женят за цисджендър жени.

Тирунангай (thirunangai) – транс жена. Това е предпочитаният термин за транс жена, който е в употреба от началото на 2010-те. Произлиза от комбинация на думата нангай (млада жена) и уважителната представка тиру- (нещо като господин/госпожа). Тирунангай обещава амбициозна съвременна идентичност, която съчетава прогресивната тамилска политика с международния активизъм за правата на транс хората. Същевременно терминът се разграничава от традиционните оттенъци на аравани и от западното трансджендър.

Във всекидневната реч между приятели границите между коти и тирунангай се размиват. В статията си Шакти Натараж описва как един коти нарича дори възрастните тирунангай коти, като шеговито посочва техния пинджу (разговорно название за пенис) и използва за тях местоимения в мъжки, женски и среден род. Коти „пробива“ женствеността, която те демонстрират извън офиса, и им напомня за споделеното им преживяване, че някога са имали „мъжко“ тяло; преживяване, което наран никога не биха разбрали.

Хиджра (hijjra, hijrah) – транс жена. Хиджрите съществуват в Индия от векове и се смята, че имат специални сили да благославят или проклинат. В древността са заемали високи политически постове в кралските дворове. Те са родени като биологични мъже, които с течение на времето отхвърлят своята мъжка идентичност, за да се идентифицират или като жени, или като не-мъже, или като нещо между мъж и жена, или като нито мъж, нито жена. Те често напускат родните си семейства в ранна възраст и се присъединяват към джамат (малка общност тип семейство), където живеят със своя гуру (духовен водач или учител) и други чела (ученици). Но може да живеят и сами или със своите партньори мъже.

Хиджрите обикновено са с по-нисък социално-икономически статус. Традиционният им начин на препитание е чрез пеене и танци по време на фестивали, бракове, раждане на мъжки наследник и т.н. Също така, понякога събират пари чрез пляскане на пазари и в магазини. Липсата на образование, възможности за работа и икономическа и емоционална подкрепа от родните им семейства и постепенният спад на доходите от традиционните им препитания, принуждават много хиджри да станат секс работници. Това им помага не само да изкарват прехраната си, ами и да се чувстват като „истински жени“, тъй като мъжете идват при тях.

Подгрупи хиджра:

  1. Нирван (или нирван коти): тези, които са преминали нирвана (или „спасение“, както е известно отстраняването на тестисите и пениса) и които са в женско облекло. Традиционно операцията се извършва от старша хиджра, наречена тай амма (или дайма на хинди), което буквално означава „акушерка“.
  2. Акуа (или акуа коти): тези, които носят женско или мъжко облекло, но все още не са се подложили на операция за премахване на пениса. Може както да искат, така и да не искат в бъдеще да си направят операция. Много от тях живеят като жени под ръководството на гуру, докато се обучават в пеене, танци и други ритуали на общността, както и на женски маниери, като например как да говорят, седят и жестикулират.

Въпреки че хиджрите могат да бъдат асексуални, голяма част от тях правят секс с мъже. Някои се „омъжват“ за панти и съжителстват с него. Други са се оженили за жена, преди да се присъединят към джамат, и може да имат деца от този брак.

По принцип хиджрите възприемат пасивната роля в секса, но не задължително.

(Заглавна снимка: Статуи на богове в село в Тамил Наду, Южна Индия. Снимка на Kalai Selvi N, Pixabay.)