Деница Любенова, Христо Христев, Христо Копаранов и Адела Качаунова

Протест за равни права на еднополовите партньори и техните семейства ще се проведе тази вечер в София. Протестът, който ще започне на 13 декември в 19 часа пред Народното събрание, се организира от ЛГБТИ организацията „Действие“. Поводът е отказът на Върховния административен съд (ВАС) да признае брака на българските гражданки Лили Бабулкова и Дарина Коилова, сключен във Великобритания.

Решението на ВАС е окончателно. С него се слага край на делото, заведено от двете жени през 2017 г. заради отказа на Район „Люлин“ да регистрира брака им. По защитата на еднополовото семейство работеха адвокатите Деница Любенова, Христо Христев, Христо Копаранов и Адела Качаунова с подкрепата на „Действие“.

Изходът от делото не е изненадващ, като се има предвид, че според Конституцията на България се признава единствено бракът между мъж и жена. Основният ни закон се ползва като аргумент не само срещу легализирането на еднополовите връзки под каквато и да е била форма. А и например срещу Конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието над жените и домашното насилие. Въпреки че самата конвенция няма нищо общо с брачното равенство. Това не попречи на Конституционния съд да я обяви за неконституционна.

Въпреки Конституцията у нас вече има прецедент, в който ВАС призна еднополов брак. През юли 2019 г. съдът окончателно потвърди правото на австралийката Кристина Палма и французойката Мариама Диало да пребивават в България на основание на брака си. В мотивите на ВАС се казва:

Доводите на административния орган, с които на основание българското законодателство не се признава сключеният в Република [държава] граждански брак между лица от един и същи пол, противоречи на посочената по горе дефиниция за „член на семейството на гражданин на ЕС”. На практика административният орган, позовавайки се на българското законодателство, не признава документ за сключен граждански брак съгласно законодателството на държава – членка на ЕС, в нарушение на относимите правни норми.

Над Конституцията са международните документи, по които България е страна. Освен правото на пребиваване, има и множество други права, до които еднополовите двойки у нас нямат достъп. Такива са правото на личен и семеен живот, родителските права, правото на наследяване и много други. Ако например единият от партньорите е в болница, другият няма право да бъде допуснат до него, нито да получи информация за състоянието на партньора си.

ВАС се е опитал да се позове на определени решения на ЕСПЧ и на Съда на ЕС, но прави впечатление, че подборът на тези решения е тенденциозен. Така например се посочва, че ЕСПЧ изисква да се търси баланс между личностен и обществен интерес, но съдът пропуска по-късните решения, че еднаквият пол не може да се използва като аргумент за обществен интерес.

Това е коментарът върху съдебното решение на ВАС по случая на Лили Бабулкова и Дарина Коилова Христо Копаранов, който е един от адвокатите по делото. Ето реакцията и на самата Лили Бабулкова:

Задачата на закона е да регулира реалностите в едно общество. Нашето семейство е една такава реалност и съжалявам, че върховната съдебна инстанция у нас не е имала куража да признае този факт. Непризнаването на брака ни няма силата да разруши връзката между нас. Но има силата да направи живота ни много по-труден. Жалко е, когато собствената ти държава ти създава трудности и те кара да се чувстваш малък и нищожен, и съм сигурна, че в това отношение много хора знаят как се чувстваме. Сега обаче идват хубави празници и просто искаме да пожелаем на всички да ги посрещнат с най-близките си, с топлина и обич, както ще направим ние.

(Заглавна снимка: Лили Бабулкова и Дарина Коилова. Автор: Ива Иванова.)