LGB without T

LGB Alliance е британска организация, която твърди, че работи за подкрепата на правата на лесбийките, гей мъжете и бисексуалните. През последните няколко години тяхното влияние се разшири. Същевременно те нееднократно биваха обвинявани в трансфобия. Организацията вече има български клон, който намира свои последователи. Като транс мъж, аз съм изключително загрижен от това развитие. Поради тази причина реших да коментирам една малка част от твърденията на LGB Alliance, които смятам за трансфобни.

Според LGB Alliance причините за изключването на транс хората от тяхната организация са специфичните нужди, които транс общността има за разлика от останалите букви от абревиатурата ЛГБТ. В това твърдение има известен резон и аз не бих имал нищо против тях, ако LGB Alliance наистина работеха в полза на ЛГБ общността. Макар да смятам, че заедно ЛГБТ хората бихме постигнали много повече. 

Това, което човек открива обаче, когато се поразрови в работата на LGB Alliance, е, че по един или друг начин цялата им работа е насочена върху проблемите на транс хората. Странно, нали? Всъщност съветвам ви да се опитате да намерите поне едно нещо, което LGB Alliance са направили за подобряването на живота и правата на лесбийките, гей мъжете и бисексуалните. Но не ми се сърдете, ако останете разочаровани.

Обсесията на LGB Alliance от транс хората и по-специално – транс жените и децата, е първият червен флаг. Зад прикрита загриженост и фалшива подкрепа към транс общността стои чиста антитранс пропаганда, чиято цел е да внуши идеята, че ние сме едни объркани, застрашаващи околните, болни същества. Причината, поради която някои хора се подлъгват да следват LGB Alliance, се крие в тяхната умело структурирана реторика. В своите аргументи те се уповават както на истински, реферирани (peer reviewed) изследвания, така и на статии, в които изцяло липсва научна основа и методологически контролирани наблюдения. Изводите им винаги са едностранчиви и изкривени през призмата на тяхната фалшива загриженост за ЛГБ хората.

Нека разгледаме няколко примера. 

За „интернализираната хомофобия“

Нашумелите от няколко години насам т.нар. блокери на пубертета (puberty blockers) са лекарства, предназначени за забавяне на развитието на вторичните полови белези при деца и юноши, които вече са навлезли в пубертет. В някои случаи докторите могат да предпишат такива блокери на деца, които се определят като транс или невписващи се в определен джендър (gender non-conforming – няма утвърден превод на това понятие на български език, бел.ред.). Това дава време и възможност на тези деца да изследват своята джендър идентичност, без да се тревожат за развитието на неизменими физически характеристики (като нисък глас, окосмяване на лицето, растеж на гърдите), които се случват през пубертета.

В своя уебсайт (вж. раздела Puberty blockers) LGB Alliance UK се обявяват против предписването на блокери на деца, защото твърдят че „невписващите се в определен джендър израстат своята джендър дисфория и ще пораснат като ЛГБ възрастни, ако не им се дават лекарства и не им се направи операция“. 

Твърдението, че транс и небинарните деца и юноши, на които е отказано лечение с блокери, порастват, за да се осъзнаят като ЛГБ (тоест като хомо– или бисексуални) се базира на спорната работа на Майкъл Бейли и Рей Бланчард, критикувани заради псевдонаучни теории и неетични действия. Според тях транс хората страдат от интернализирана хомофобия и „сменяйки“ пола си, те вече могат да разглеждат себе си като хетеросексуални. LGB Alliance не предоставят никакви други изследвания в защита на твърдението си. Защо това е проблем? Кого го бърка някакъв си детайл за сексуалната ориентация на транс децата?

Проблемът е, че това се използва, за да се насади омраза вътре в ЛГБТ общността, като се внушава, че транс децата са просто ЛГБ деца, които не приемат своята сексуална ориентация. По този начин според тях „трансджендър идеологията“ вредяла на гей общността, като подкрепяла интернализираната хомофобия сред младите гей хора. В същото време LGB Alliance удобно пропускат факта, че много от транс хората се определят като ЛГБ, след като преминат през т.нар. преход (transition). А в случаите, в които не го пропускат, отричат правото им на самоидентификация.

[Скрийншот на публикация, споделена от профила на LGB Alliance Bulgaria в социалната мрежа X]

Да отричаш джендър идентичността на някого, а вместо това да заявяваш, че страда от интернализирана хомофобия, е трансфобия. Ежедневно някой потъпква достойнството на транс хората, „дискутирайки“ причините и качеството на нашите преживявания. По същия начин, както преди няколко десетилетия се е обсъждало дали хомосексуалността е болест, а още по-рано това – дали тъмнокожите хора заслужават човешко отношение. Както някой беше казал – трансфобията е просто преработена хомофобия, а хомофобията е просто преработена ксенофобия.

За думите и понятията

LGB Alliance умело се възползват от объркването, което създават, когато отказват да разграничат две много важни понятия – „сексуална ориентация“ и „джендър идентичност“. За да разберем как става това, нека първо дадем кратко определение. За джендър идентичност говорим тогава, когато искаме да кажем по какъв начин даден човек се идентифицира (напр, мъж, жена, небинарен), докато сексуалната ориентация ни казва към кого този човек е привлечен (напр. към мъже, жени, и двете). Двете понятия „джендър идентичност“ и „сексуална ориентация“ са взаимносвързани, но не са взаимозаменяеми.

LGB Alliance просто отказва да приеме понятието „джендър идентичност“ и вместо това заявява (вж. раздела Language. Gender identity), че я смята за „сексистко понятие, основано на традиционните полови стереотипи“

Как и защо те смятат, че използването на „джендър идентичност“ е сексистко и основано на полови стереотипи, не ни се дава да разберем. 

Друг интересен детайл е, че те избягват да използват думата „джендър“ (вж. раздела Language. Gender):

„LGB Alliance избягва използването на думата „джендър“, защото в публичния дискурс тя се използва с толкова голямо разнообразие от значения, че това предизвиква объркване“.

Честно казано, намирам това изказване за изключително забавно. Какво значи да избягват думата „джендър“? По същия начин мога да кажа, че избягвам думата „сексуален“ защото има твърде много значения, което я прави объркваща. И че затова няма да ползвам понятието „сексуална ориентация“ защото е сексистко и реферира към традиционни стереотипни полови действия. 😀

С този изключително ограничен арсенал от думи и понятия, с който борави LGB Alliance, би било доста трудно за един транс човек да опише начина, по който разбира своята идентичност. Думите „джендър“ и „джендър идентичност“ са добре познати на голяма част от англоговорящите и най-вече на академичната общност, която се занимава с джендър изследвания (вж. напр. тук и тук). Твърдението, че тези понятия са объркващи и сексистки, е просто още един начин на LGB Alliance да всее раздор между транс общността и хората извън нея. 

За интерсекс хората

Така единствената дума, с която LGB Alliance си позволяват да описват пола на даден човек е „sex“. При това за тях биологичният пол (sex) има доста тесни измерения, които се ограничават само до това, което е „наблюдаемо в утробата или при раждането“ (вж. раздела Language. Sex): „Полът [sex] на хората, както и на всички бозайници, е мъжки или женски. „Полът“ е определен въз основа на репродуктивната анатомия. Полът не е приписан. Той е наблюдаем или в утробата, или при раждането.“

Ето такова твърдение можете да чуете от хора, чиито знания по биология са останали на ниво 7-ми клас: „Ако имаш п*шка, си момче, ако нямаш, си момиче.“ Трябва да призная обаче, че това твърдение, дори и да е тесногръдо и невярно, не е задължително трансфобно. Защото това е интерсексфобия в най-чистия ѝ вид – отричане на правото на съществуване на интерсекс хората. Биологичният пол е спектър  (вж. напр. тук, тук и тук) и се простира далеч отвъд характеристиките на външните полови органи. 

Човешко е да опростяваме разни неща, за да ни е по-лесно. Но както никой няма да тръгне да обяснява на геолог, че съществуват само камъни и скали, по същия начин не е много удачно да обясняваме, че има само мъжки и женски пол, когато това не е нашата специалност. Интерсекс състоянията са много и разнообразни. Трудно е да се каже точно колко често се срещат, защото това зависи от много фактори. Но смятам, че дори и да става въпрос за една шепа хора, идентифициращи се като интерсекс (а повярвайте ми, те са много повече), това е достатъчна причина да се държим с тях човешки и да ги приемаме с уважение.

За блокерите и рисковете

Един от най-щекотливите въпроси, които се „дъвчат“ напоследък, е – дали блокерите за пубертет са вредни. Най-скорошните проучвания показват разнопосочни резултати. Доктори спорят дали ползите от блокерите (като намаляване на стреса и тревожността) са повече от вредите, т.е. страничните ефекти, които тези лекарства могат да причинят (вж. напр. тук и тук). През последните няколко години няколко страни, сред които Великобритания и Швеция, ограничиха или напълно спряха предписването на блокери, докато не излязат нови проучвания и резултати за ефекта на блокерите върху здравето на децата и юношите. При никоя медицинска практика не съществува 100% удовлетворение от лечението. Блокерите не са изключение. Проблемът при LGB Alliance е, че те предоставят едностранчиви твърдения отново с цел да се внуши някаква вина в транс общността и да се затвърди мнението, че децата са жертва на някаква тенденция и на техните мисли и чувства не може да се вярва.

Всъщност изследванията, които намират проблем в използването на блокерите, не правят изводи за „достоверността“ на джендър идентичността при транс деца. Това, което те посочват, е, че е нужно да се намери по-добър подход при работата с тях, който да минимизира страничните ефекти и рисковете и да увеличи удовлетвореността на децата от получените грижи. Много е грешно да смятаме, че блокерите и медикаментите като цяло са основният и единствен начин, по който едно транс дете може да бъде третирано. Смяната на името, местоименията, облеклото, прическата, подкрепата от родители и приятели, работата с психолог са все неща, които могат да имат позитивен ефект върху психичното здраве на децата и юношите, без да се стига до използването на лекарства. 

За социалния преход

Т.нар. „социален преход“ е една от първите стъпки, които един транс човек предприема по пътя към откриването на себе си и воденето на по-щастлив живот. Той включва промяна на името и местоименията, усвояване на нови и по-комфортни джендър роли, смяна на гардероба, грим, прическа и т.н. Изборът е разнообразен и нищо не е задължително, важното е човек да се чувства добре. При транс деца и юноши социалният преход дава поле за изследване на удобните за тях роли и външен вид. Най-важното е, че всички промени, които човек реши да направи, са напълно обратими. Това намалява стреса при по-несигурни хора от вземане на грешно решение. Поради тази причина е естествено за повечето транс хора, и най-вече за младите, да почнат точно оттам.

Не е ли изненадващо тогава, че LGB Alliance се обявяват против социалния преход и го смятат за вреден? Едно е да опяваш за медикализация на деца, съвсем различно е да забраниш на децата да изследват и пробват удобни за тях имена, местоимения и външен вид. Ето какво смятат те:

„Освен потенциалното отрицателно въздействие върху конкретния индивид, трябва да имаме предвид, че ако само едно дете в училище промени своите местоименията, всяко дете е принудено да възпроизвежда конспирацията, че полът е възможно да се промени.

Ние се отвращаваме от индоктринирането на децата с фантастични теории и безсмислени идеологии.“

Отново наблюдаваме използването на силни думи, без да са представени каквито и да е доказателства за тях. По какъв начин социалният преход въздейства отрицателно? Каква е конспирацията за възможна „смяна” на пола? Какви са тези фантастични теории? Нима твърдят, че възрастните транс хора нямат достъп до потвърждаващи пола им операции? Или смятат, че транс хората са плод на фантастични истории и всъщност такива хора няма? Или пък просто не искат да се съобразяват с предпочитаните от някого местоимения, защото смятат, че това е глупост?

Нека сме наясно. Да си транс не е заразно. Ако едно дете иска да изпозва избрано от него име и местоимение, тогава какъв е проблемът? Нима организация, претендираща да представлява ЛГБ общността, вярва, че едно транс дете ще повлече всички останали деца да станат транс? Точно от гей хора, които от време оно страдат от мита, децата с хомосексуални родители също ще станат хомосексуални, е доста обидно да чуеш подобни думи.

И за да не се свежда коментарът ми само до иронични въпроси, нека кажа, че има доста сериозна емпирична база, която показва, че емоционалната подкрепа, приемането и признаването на местоименията и името на един транс човек са директно свързани с облекчаване на стреса и тревожността и подобряването на живота на транс хората (вж. напр. Erickson-Schroth, L. 2022: Trans bodies, trans selves: A resource by and for transgender communities. Oxford University Press, стр. 520-527, тук и тук). Да уважиш нечии местоимения не струва почти никакво усилие за нас, а в същото време значи изключително много за други хора. Нека бъдем по-мили един с друг. 

За „фалшивите“ лесбийки

И ако дотук LGB Alliance имаха някакъв малък шанс да се защитят от критиките в трансфобия посредством хаоса, който създават чрез смесването на различни понятия и лошата интерпретация на научни изследвания, то следващият цитат не оставя съмнение за лицемерността на тяхната „подкрепа за транс хората“. На тяхната страница, в категория Lesbian erasure, четем това: 

„Някои хора с мъжка анатомия се наричат лесбийки. Те се представят като такива в уебсайтове за лесбийки. Лесбийките са възпрепятствани да имат собствени пространства. Съществува конфликт между правата на лесбийките и исканията на мъжете, които се самоопределят като „лесбийки“.

Да се прицелиш в една група хора спрямо това какво членовете ѝ имат или са имали между краката, е дехуманизиращо и унизително. Да правиш извод без каквото и да е доказателство, че същата група хора пречи по някакъв начин на лесбийките, е чиста пропаганда. Доказателство няма, защото никой не заплашва общността на лесбийките и правото им на идентифициране. Нито пък някой принуждава лесбийките да се срещат с хора с една или друга анатомия. Да ограничаваш транс хората от достъп до места и събития за ЛГБ хора е трансфобия. Трансфобия е също да принизяваш хората до тяхната анатомия, както и да не зачиташ джендър идентичността на даден човек, ако е в разрез с неговите физически характеристики. Има транс мъже, които са гей, и те имат правото да бъдат част от гей общността. Има транс жени, които са лесбийки и те имат правото да са част от общността на лесбийките.

Да обобщим  

Както казах и в началото – ако някой иска да работи само в подкрепа на ЛГБ общността – супер, желая успех! Разбирам, че транс общността има специфични нужди и проблеми, за които не всеки има знанието и ресурсите, за да се ангажира. Това е напълно окей. Само че искам да е ясно едно нещо. LGB Alliance НЕ работят в подкрепа на ЛГБ хората. Единствената им цел е нанасяне на вреда върху транс общността, използвайки разнообразни методи и реторики. 

Съществуват впрочем множество организации и общности, които са само на гей мъже, само на лесбийки или само на бисексуални. Дори такива, които включват определени подгрупи, например – фем лесбийки или брадати и космати гей мъже. И това не е проблем, защото те не разпространяват пропаганда срещу останалите групи.Транс хората са били част от движението на куиър общността от самото му начало и винаги сме били горди да стоим рамо до рамо до нашите ЛГБ братя и сестри. Не трябва да забравяме също, че много транс хора се определят и като гей, лесбийки или бисексуални. Разнообразието в ЛГБТ общността е това, което ни прави уникални и ни дава сила. Нека не позволяваме да ни внушават, че сме твърде различни един от друг, за да постигнем разбиране. В днешния свят на кървави конфликти и несигурност никой няма полза от още омраза. Нека бъдем по-мили един с друг, а ако не можем, то поне да не вредим другиму.

(Фон на заглавното изображение: fracmeme, CC-BY-3.0)