Флуидност

Флуидност означава течливост. Когато се отнася към джендър идентичността, сексуалната ориентация и сексуалността като цяло, флуидността означава, че те невинаги са нещо твърдо. Напротив, в някои случаи те имат способността да се променят. Понякога промяната може да се случи веднъж в живота на даден човек, за други хора тя е

Кросдресинг

Кросдресинг (от английски – cross-dressing) означава обличането от даден човек на дрехи, които не са типични за неговия пол. Ако мъже носят женски дрехи и жени носят мъжки дрехи и имат прически и аксесоари, характерни за другия пол, това е кросдресинг. Друга дума за кросдресинг е трансвестизъм, но тя вече

МСМ (мъже, които правят секс с мъже)

Мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) не са непременно хомосексуални или бисексуални. Те могат да бъдат и хетеросексуални. Това е така, защото сексуалната ориентация и сексуалното поведение са различни неща. А човек може да прави секс с представители на пол, който типично не го привлича, по много причини. Любопитството

Кюриъс

Кюриъс (в превод от английски – „любопитен“) е човек с определена сексуална ориентация, който иска да опита и нещо, което не се вписва в нея. Понятието се използва най-често като би-кюриъс и се отнася до хора, които се идентифицират като хетеросексуални или хомосексуални, но имат желание да пробват и с

Демисексуалност

Демисексуалността е желание за сексуални контакти единствено при наличието на силна емоционална връзка. Представката „деми-“ произхожда от гръцки и означава „-полу“. В някои класификации демисексуалността се слага в „сивата зона“ между асексуалността и сексуалността. Демисексуалните хора могат да са с всякаква сексуална ориентация и джендър идентичност. Какво ѝ е „полусексуалното“

Трети пол

Има ли трети пол? Най-краткият отговор е – и да, и не. Ако под „няма трети пол“ имаме предвид, че съществуват само жени и мъже, а между тях няма нищо – не, не е така. Има хора, чийто биологичен пол или джендър идентичност не могат да бъдат еднозначно определени. Тях

Небинарен пол

Небинарен се нарича пол, който не може еднозначно да бъде определен като мъжки или женски. Небинарността може да се отнася както към джендър идентичността, така и към биологическите характеристики на един човек. В статията за бинарността и небинарността в речника на Джендърландия засегнахме темата накратко, но тя заслужава да ѝ

Бинарност и небинарност

Бинарен означава двоичен – нещо, което се състои от две части. Езикът, който компютрите „разбират“, е бинарен – нули и единици. Програмните езици обобщават тези нули и единици по начини, които да са удобни за хората. Бинарно е онова, на въпроса за което лесно можем да отговорим с „да“ или