кюриъс

Кюриъс (в превод от английски – „любопитен“) е човек с определена сексуална ориентация, който иска да опита и нещо, което не се вписва в нея. Понятието се използва най-често като би-кюриъс и се отнася до хора, които се идентифицират като хетеросексуални или хомосексуални, но имат желание да пробват и с представител(и) на пол, който по принцип не ги привлича. Любопитството обаче може да е насочено и към хора с определена джендър идентичносттранс, с небинарен пол и пр.

Смисълът от съществуването на понятие като кюриъс е да има по-нюансиран преход между различните сексуални ориентации. Идеята е, че ако някой просто изпита импулса да експериментира, това не го прави непременно бисексуален например.

От друга страна, желанието за възможно най-детайлно деление на ориентациите предпоставя, че всяка от тях е като нещо монолитно. Речникът на Джендърландия възприема по-скоро обратния подход – че в рамките на една и съща сексуална ориентация може да има по-голямо разнообразие, отколкото изглежда на пръв поглед. В Джендърландия разглеждаме сексуалността като спектър, а не като скала.

Не е толкова лесно да се постави ясна граница между сексуалните ориентации. Немалко от мъжете, които правят секс с мъже например, се идентифицират като хетеросексуални, както и голяма част от харесващите и имащи сексуални контакти с транс лица. Да не говорим на колко хора са им интересни и привлекателни неща, които иначе не биха изпробвали.

Има и такива, които се смятат за кюриъс, но редовно дават практически израз на любопитството си към представители на полове или джендър идентичности, които по принцип не ги привличат. Човек може да се замисли дали тези хора не са бисексуални, пансексуални или хомосексуални под прикритие. Но както сме казвали и друг път – кой има право повече от нас да решава какви сме всъщност?

Не е изключено любопитството да се трансформира в устойчива сексуална ориентация. Някой може да експериментира или да иска да го направи, но това като цяло да не промени сексуалните му предпочитания. При друг нещата могат да се развият различно и кюриъс идентичността да се окаже част от процеса на намиране и приемане на себе си.