Списание „Социологически проблеми“ излезе с тематичен брой „Полифоничният потенциал на джендър изследванията“. Съставителката му е проф. Татяна Коцева, интервю с която можете да прочетете в Genderland. В уводните думи към броя тя обосновава избора на водещата тема така:

Джендър подходът цели да преодолее „епистемологичния недостатък“ на универсалисткото мислене, игнориращо гледната точка на „другите“, в т.ч. тази на жените, като отваря мисловни пространства за един по-плуралистичен и по-толерантен свят на различията, мислени и реализиращи се като позитивни същности. Свят, в който обезправените, колонизираните, маргинализираните (въпреки заложените противоречия на „културата на жертвата“) остойностяват своя житейски опит, чрез който нормативните да видят „другия“ в себе си.

Корицата на последния брой на сп. „Социолигически проблеми“.

В броя на „Социологически проблеми“ са засегнати проблемите с превода на понятието „джендър“ на български език, връзките между пол и неравенство, дискурсът за асистираната репродукция, пола и смяната му в българската съдебна практика. В него намират място и анализи на мъжествеността в постсоциалистическа България, обществените представи и научните подходи към хомосексуалността в България, женските бунтове и политиките на женска еманципация в контекста на Първата световна война, феминистките движения на Балканите през 20-те и 30-те години на ХХ век, отношенията между джендър и национализъм в Германия и България. Предмет на анализ са както актуални теми като антиджендър кампаниите и атаката срещу либералните ценности, така и теоретични психоаналитични перспективи към пола, джендъра, мъжкото и женското.

Списание „Социологически проблеми“ е издание на Института за изследване на обществата и знанието към БАН. През лятото ръководството на БАН спря проект с участието на института за равенството между полове в училище, след като МОН заяви, че няма да го одобри. Поводът беше наличието на думата „джендър“ в заглавието на проекта.

Това е вторият брой на специализирано издание за социални изследвания в България, посветен на джендър проблематика. Първият е бр. 3 от 2009 г. на списание „Критика и хуманизъм“, на тема „Пол и сексуалност: култивиране на идентичностите днес“. Негови съставителки са преподавателката по социология от Германия Марина Лякова и Вяра Ангелова, преподавателка по журналистика в Софийския университет. Марина Лякова е авторка в Genderland.

One thought on “„Социологически проблеми“ с брой за джендър изследванията”

Comments are closed.