Намиране

G.dict | Речник

Бисексуалност

Genderland
Споделяне

Бисексуалността е сексуална ориентация, при която човек е привлечен и от жени, и от мъже. Хората, които харесват и мъже, и жени, са бисексуални.

Бисексуалността има множество форми. Много бисексуални не харесват мъжете и жените едновременно или по един и същи начин. При някои от тях има периоди, в които харесват повече представители на единия пол и такива, в които предпочитанията им се насочват към другия. Често се случва бисексуален човек да харесва единия пол повече сексуално, а другия, повече романтично и платонично. Или единия – и сексуално и романтично, а другия – предимно сексуално или предимно романтично. Възможно е и човек преобладаващо да харесва и да има връзки с представители на единия пол, а с другия да са по-скоро инцидентни.

Както всяка сексуална ориентация, и бисексуалността е въпрос на самоидентификация. Много хора предпочитат да се определят като хетеро- или хомосексуални, дори да не харесват само представители на другия или съответно на собствения си пол.

Има разпространено схващане, че бисексуалността всъщност не съществува – че тя е просто етап в процеса на самоосъзнаване, самозалъгване или експеримент. Действително много хора, които впоследствие се идентифицират като хомосексуални, минават през период, в който се смятат за бисексуални. За тях психологически не е лесно да се разкрият пред себе си изведнъж, още повече, че някои са имали и връзки с представители на другия пол. Други искат да „пробват“ с представители на собствения си пол от любопитство, а после се връщат в „лоното“ на хетеросексуалността.

И все пак – бисексуалността е легитимна сексуална ориентация. Има хора, за които тя не е период или експеримент, а идентичност. Нерядко те се оказват под натиск „да се определят“, „да изберат“ дали да са хомо- или хетеросексуални.

Предразсъдъците към бисексуалните и отричането на идентичността им се наричат бифобия. Бифобията се среща и сред хетеросексуалните, и сред хомосексуалните.

Интересно е, че отричащите бисексуалността често смятат, че бисексуалните жени всъщност са хетеросексуални, а бисексуалните мъже – хомосексуални. Това си има обяснение, свързано с джендър стереотипите. Хомосексуалността е по-голяма стигма за мъжете, отколкото за жените. Ако някой мъж е привлечен от собствения си пол, хетеросексуалното мнозинство го слага в друга категория, от която няма излизане. А за жените, които харесват жени, същото мнозинство смята, че „просто не са срещнали истинския мъж“.

Един от основните проблеми на бисексуалните е, че идентичностите обикновено са свързани с общности, които ги подкрепят. И хетеросексуалните, и хомосексуалните имат свои общности, а за бисексуалните се оказва по-трудно да намерят себеподобни, които да поддържат идентичността им.

Съществува и схващане, че всъщност огромната част от хората, ако не и всички, са повече или по-малко бисексуални. Че няма рязка граница между хетеросексуалността и хомосексуалността, а плавно преливане. От тази гледна точки бифобията често пъти е и отказ да приемеш себе си.

Genderland поддържа позицията за плавното преливане между ориентациите. Същевременно смята, че сексуалните ориентации са въпрос на идентификация. И че никой няма право да решава вместо другите дали са бисексуални, или не са.

Внимание!

Ако някой се идентифицира като бисексуален, това не означава, че този човек иска да прави групов секс с представители на двата пола. Нито че не може да бъде моногамен или не може да му се вярва. Бисексуалните обичат и имат връзки по същия начин, по който и „моносексуалните“.

Етикети
Genderland
Genderland

Genderland e нестереотипно пространство. То е място на хората, които не се страхуват да удържат и разширяват границите на човешкото отвъд предразсъдъците и омразата.

  • 1
Предишна публикация
Следваща публикация

1 Comment

По-нататък